Gästforskarprogrammet

Avdelningen för penningpolitik och forskning vid Finlands Bank har ett gästforskarprogram som intresserade kan söka till. Vi söker forskare till projekt som hänför sig till bankens prioriterade forskningsområde ”makroekonomi och finansmarknad – växelverkan och stabilitet”.

Forskningsprojekten genomförs vid forskningsenheten inom avdelningen för penningpolitik och forskning. Gästforskarna har tillgång till avdelningens databaser, IT-resurser och forskningsassistans. Gästforskarna förväntas aktivt medverka i forskningsenhetens workshopar och andra forskningsaktiviteter. Publiceringsmålet är att forskningsresultaten publiceras i högklassiga akademiska tidskrifter. Inledningsvis publiceras alla undersökningar i serien Finlands Banks diskussionsunderlag.

Sökandena ska ha doktorsexamen. Foga till ansökan en detaljerad curriculum vitae och en kopia av färska forskningsrapporter. En kortfattad forskningsplan på engelska ska också bifogas. Ange dessutom en föreslagen tidpunkt för vistelsen och löneanspråk. Nyligen disputerade bör bifoga två eller fler rekommendationsbrev.

Ansökningarna ska skickas direkt till Finlands Banks forskningsenhet. Utvalda sökande kan ges tillfälle att hålla ett seminarium på banken som ett led i antagningsintervjun.

Forskningsenheten
Finlands Bank
PB 160
00101 Helsingfors

Fax 010 831 2294
E-post research@bof.fi

Närmare upplysningar:
Jouko Vilmunen, forskningschef, tel. 010 831 2594,
eller förnamn.efternamn@bof.fi

 

 

 
Ansökningstiden för gästforskarprogrammet 2013 pågår som bäst.