Vanliga frågor om gästforskarprogrammet

Vistelsens längd?

Gästforskarna anställs på viss tid. Tidsperioden är förhandlingsbar. Några månader upp till ett år är en vanlig längd på vistelsen.

Informationsteknik?

Gästforskarna får tillgång till MS Office, trådbunden Internet och olika ekonometriprogram. De flesta program är tillgängliga för alla som behöver dem. Eventuella önskemål om särskilda program bör ställas i förväg.

Bibliotekstjänster?

Finlands Bank tillhandahåller ett brett urval av moderna bibliotekstjänster.

Konferensmedverkan?

Forskarna uppmuntras att presentera sina forskningsresultat på internationella konferenser. Deltagandet skall godkännas i förväg av närmaste chefen.

Artikelavgifter?

Banken betalar avgifterna till tidskrifter som tillämpar sakkunnigförfarande under förutsättning att Finlands Bank omnämns i författaruppgifterna.