JO/RP Eduskunnan talousvaliokunnan lausuntopyyntö HE 146/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Diaarinumero: SP 300/C11.2/2021
Avauspäivä: 7.10.2021
Käsittelijät: Saranpää, Johanna; Kajanoja, Lauri
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Kutsu kuultavaksi Valtiovarainvaliokunta tiistai 26.10.2021 klo 12.00 / HE 146/2021 vp / Asiantuntijapyyntö

Diaarinumero: SP 298/C11.3/2021
Avauspäivä: 6.10.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan eräitä muutoksia korkovähennysrajoitussäännökseen

Diaarinumero: SP 297/C11.2/2021
Avauspäivä: 6.10.2021
Käsittelijät: Saranpää, Johanna; Newby, Elisa
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden rajat ylittävien käänteisten hybridijärjestelyjen verotusta ja liitteet

Diaarinumero: SP 255/C11.2/2021
Avauspäivä: 19.8.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän lausuntopyyntö: Lainsäädännön jälkiarviointien kehittäminen

Diaarinumero: SP 241/C11.2/2021
Avauspäivä: 9.7.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa; Hedman, Anne
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JOLA Oikeusministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Diaarinumero: SP 240/C11.2/2021
Avauspäivä: 9.7.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa; Koivisto, Jutta
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Kutsu kuulemistilaisuuteen 17.8.2021 klo 12:00 ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston uudeksi kuluttajaluottodirektiiviksi

Diaarinumero: SP 239/C11.3/2021
Avauspäivä: 9.7.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Oikeusministeriön lausuntopyyntö tutkimusraportista Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta (ulosottokaaren muutostarpeet)

Diaarinumero: SP 214/C11.2/2021
Avauspäivä: 9.6.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Oikeusministeriön lausuntopyyntö työryhmän muistiosta sovittelun mahdollisuuksista hallintoasioissa

Diaarinumero: SP 213/C11.2/2021
Avauspäivä: 9.6.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Kutsu kuultavaksi Talousvaliokunta perjantai 21.05.2021 klo 11.00 / VNS 3/2021 vp / Asiantuntijapyyntö

Diaarinumero: SP 185/C11.2/2021
Avauspäivä: 14.5.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Kutsu kuultavaksi Valtiovarainvaliokunta tiistai 25.05.2021 klo 12.20 / VNS 3/2021 vp / Asiantuntijapyyntö

Diaarinumero: SP 183/C11.2/2021
Avauspäivä: 12.5.2021
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


MJ Oikeusministeriön lausuntopyyntö Maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano

Diaarinumero: SP 47/C11.2/2021
Avauspäivä: 2.2.2021
Käsittelijät: Snellman, Heli ©; Terho, Jussi; Iivarinen, Timo; Kemppainen, Kari
Vastuuyksikkö: Maksujärjestelmät-osasto


TH Kansallisarkiston lausuntopyyntö luonnoksesta Määräys valtion viranomaisten arkistoitavien asiakirjojen siirtämisestä Kansallisarkistoon

Diaarinumero: SP 31/C11.2/2021
Avauspäivä: 15.1.2021
Käsittelijät: Ristimäki, Mia; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Tietohallinto-osasto


JO Oikeusministeriön lausuntopyyntö Osakeyhtiölain toimivuus ja muutostarpeet

Diaarinumero: SP 309/C11.2/2020
Avauspäivä: 16.10.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Diaarinumero: SP 301/C11.2/2020
Avauspäivä: 12.10.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna; Iivarinen, Timo
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Kirjallisen lausunnon pyyntö talousvaliokunnalta / HE 55/2020 vp laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Diaarinumero: SP 261/C11.2/2020
Avauspäivä: 31.8.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna; Iivarinen, Timo
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JOLA Oikeusministeriön lausuntopyyntö Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen

Diaarinumero: SP 236/C11.2/2020
Avauspäivä: 10.7.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö:


JOLA Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Diaarinumero: SP 94/C11.2/2020
Avauspäivä: 28.2.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna; Nieminen, Maritta
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JO Asiantuntijapyyntö Eduskunnan talousvaliokunta perjantai 28.02.2020 klo 11:00 / PNE 2/2020 vp

Diaarinumero: SP 78/C11.2/2020
Avauspäivä: 18.2.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


TH Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Julkisen hallinnon digitaalinen turvallisuus ja toimeenpanosuunnitelma 2020-2023

Diaarinumero: SP 36/C11.2/2020
Avauspäivä: 27.1.2020
Käsittelijät: Newby, Elisa; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Tietohallinto-osasto