JOLA/TH Valtiovarainministerön lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

Diaarinumero: SP 185/C11.2/2019
Avauspäivä: 14.6.2019
Käsittelijät: Hänninen, Pasi ©; Ristimäki, Mia
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JOLA Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hybridijärjestelyjen verotuksesta

Diaarinumero: SP 182/C11.2/2019
Avauspäivä: 13.6.2019
Käsittelijät: Pösö, Mika; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


RV Finanssivalvonnan lausuntopyyntö Määräysten ja ohjeiden muutos: 4/2018 Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Diaarinumero: SP 179/C11.2/2019
Avauspäivä: 5.6.2019
Käsittelijät: Pösö, Mika; Saranpää, Johanna
Vastuuyksikkö: Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto


RV Finanssivalvonnan lausuntopyyntö sijoitusrahastotoimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tarkistaminen

Diaarinumero: SP 171/C11.2/2019
Avauspäivä: 23.5.2019
Käsittelijät: Pösö, Mika; Saranpää, Johanna; Taipalus, Katja
Vastuuyksikkö: Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto


MJ Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Euroclear Finland Oy:n toimilupahakemuksesta

Diaarinumero: SP 170/C11.2/2019
Avauspäivä: 23.5.2019
Käsittelijät: Wirtavuori, Anne
Vastuuyksikkö: Maksujärjestelmät-osasto


HAHT Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävän työryhmän raportista

Diaarinumero: SP 98/C11.2/2019
Avauspäivä: 27.2.2019
Käsittelijät: Pösö, Mika; Saranpää, Johanna; Kokkinen, Arto
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


MJ Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Euroclear Finland Oy:n selvitysjärjestelmästä

Diaarinumero: SP 86/C11.2/2019
Avauspäivä: 22.2.2019
Käsittelijät: Wirtavuori, Anne
Vastuuyksikkö: Maksujärjestelmät-osasto


RV Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Euroclear Finland Oy:n sääntöjen muuttamista koskevasta hakemuksesta

Diaarinumero: SP 20/C11.2/2019
Avauspäivä: 10.1.2019
Käsittelijät: Wirtavuori, Anne; Niemi, Tarja
Vastuuyksikkö: Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto


RM Oikeusministeriön lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta

Diaarinumero: SP 351/C11.2/2018
Avauspäivä: 17.12.2018
Käsittelijät: Pösö, Mika
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JOKA Ulkoministeriö 30.10.2018 OECD-asioiden pysyvän koordinaatioryhmän asettaminen kaudeksi 2019 - 2021 / VP 30.11.2018

Diaarinumero: SP 310/C11.2/2018
Avauspäivä: 2.11.2018
Käsittelijät: Moisala, Johanna
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JOLA Kutsu kuulemistilaisuuteen 20.8.2018 Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpanon lähipiiriliiketoimia koskeva kuulemistilaisuus

Diaarinumero: SP 208/C11.2/2018
Avauspäivä: 29.6.2018
Käsittelijät: Brusila, Eija; Hedman, Anne; Koivisto, Jutta; Laine, Heidi; Nieminen, Maritta
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JOLA Kutsu kuulemistilaisuuteen 24.5.2018 EU:n komission yhtiöoikeuspaketti

Diaarinumero: SP 178/C11.2/2018
Avauspäivä: 15.5.2018
Käsittelijät: Brusila, Eija; Hedman, Anne; Koivisto, Jutta; Nieminen, Maritta; Laine, Heidi
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JOLA Sisäministeriön lausuntopyyntö luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Diaarinumero: SP 105/C11.2/2018
Avauspäivä: 2.3.2018
Käsittelijät: Nieminen, Maritta
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö


JOLA Kutsu keskusteluun EU:n komission konsultaatio yhtiöoikeuden toimintaohjelmasta 12.6. kello 10-12

Diaarinumero: SP 197/C11.2/2017
Avauspäivä: 6.6.2017
Käsittelijät:
Vastuuyksikkö: Johdon sihteeristö