Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymän valuuttakaupan päivävaihto oli huhtikuussa 2016 keskimäärin 13,5 mrd. Yhdysvaltain dollaria eli 11,9 mrd. euroa. Euroiksi muunnettu1 päivävaihto oli 4 % suurempi kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan, mutta dollareissa mitattuna sama muutos oli valuuttakurssiliikkeiden takia 9 % negatiivinen. Globaalisti valuuttakauppa on viimeisten kolmen vuoden aikana vähentynyt dollareissa mitattuna noin 5 %. Globaali valuuttakauppa oli huhtikuussa 2016 päivätasolla keskimäärin 5 088 mrd. dollaria eli 4 487 mrd. euroa. Suomessa tai Suomesta käsin käydyn kaupan suhteellinen osuus globaalista valuuttakaupasta oli alle puoli prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n kolmen vuoden välein tekemästä globaalista kyselystä, jonka Suomessa toteuttaa Suomen Pankki.

Vaihdoltaan selkeästi merkittävin valuuttakaupan muoto olivat edelleen kaksivaiheiset valuutanvaihtosopimukset eli valuuttaswapit, joiden suhteellinen osuus kaikesta Suomen OTC2-valuuttakaupasta huhtikuussa 2016 oli 86 %. Spot-kaupat, joissa valuuttakaupan kohteena olevat valuutat toimitetaan yleensä kahden päivän kuluessa kaupanteosta, kattoivat puolestaan 7 % Suomen OTC-valuuttakaupasta. Sekä termiini- että OTC-optiosopimusten vastaava osuus oli 3 %. Näiden eri instrumenttityyppien vaihdon keskinäiset suhteelliset suuruudet eivät ole muuttuneet merkittävästi vuoteen 2013 verrattuna.

BIS:n kyselyssä tarkastellaan valuuttakaupan lisäksi yhden valuutan OTC-korkojohdannaissopimuksia, joiden Yhdysvaltain dollareissa mitattu keskimääräinen nimellisarvoinen päivävaihto on vähentynyt Suomessa 4 % viimeisten kolmen vuoden aikana, kun taas globaalisti kyseinen markkina on kasvanut 15 %. Globaali kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut verrattuna 2000-luvun alun huippulukemiin. Suomessa näiden tehtyjen sopimusten määrä päivätasolla oli huhtikuussa 2016 keskimäärin 2,3 mrd. dollaria eli 2,0 mrd. euroa, kun globaalisti vastaava määrä oli 2 666 mrd. dollaria eli 2 351 mrd. euroa.

Vaihdetuin OTC-korkojohdannaistyyppi Suomessa olivat edelleen koronvaihtosopimukset eli korkoswapit, vaikka niiden suhteellinen osuus kaikista OTC-korkojohdannaissopimuksista pieneni kolmen vuoden takaa 9 prosenttiyksikön verran 70 prosenttiin. Korkotermiinien vastaava osuus kasvoi 19 prosenttiyksikköä 22 prosenttiin, kun taas OTC-korko-optioiden osuus pieneni 9 prosenttiyksikköä ja oli 9 %.

Vaihdetuimmat valuutat Suomessa ovat euro sekä Yhdysvaltain dollari: euro oli toisena valuuttana 71 prosentissa ja dollari 67 prosentissa kaikista Suomessa tehdyistä valuuttakaupoista huhtikuussa 2016. Dollarimääräisten kauppojen suhteellinen osuus on kasvanut kolmessa vuodessa, kun taas Ruotsin ja Tanskan kruunun määräisten kauppojen osuudet ovat pienentyneet. Globaalisti vaihdetuimmat valuutat ovat olleet euron käyttöönotosta alkaen suuruusjärjestyksessä Yhdysvaltain dollari, jota vaihdettiin 88 prosentissa kaikista kaupoista huhtikuussa 2016, sekä euro (31 prosentissa kaupoista) ja Japanin jeni (22 prosentissa kaupoista). Euro ja jeni ovat menettäneet vuodesta 2013 alkaen globaalia markkinaosuuttaan, kun taas monien nousevien talouksien valuuttojen vaihto on lisääntynyt ja näiden valuuttojen markkinaosuus kasvanut. Kiinan juan nousi kahdeksanneksi vaihdetuimmaksi valuutaksi ohi Meksikon peson.

BIS:n kyselyyn osallistuvat Suomessa merkittävimmät OTC-valuutta- ja johdannaiskauppaa käyvät rahoituslaitokset, joista enemmistö on talletuspankkeja. Valtaosan Suomen valuutta- ja johdannaiskaupasta käyvät Suomessa toimivien ulkomaisten pankkien tytäryhtiöt ja sivuliikkeet omaan tai asiakkaidensa lukuun. Noin 14 prosentissa Suomessa huhtikuussa 2016 tehdystä valuuttakaupasta kaupan kumpanakin osapuolena oli Suomessa sijaitseva toimija. Näistä kaupoista valtaosassa kaupan toinen osapuoli oli ei-rahoitusalaan kuuluva toimija kuten yksityinen yritys.

Lisätietoja antavat vanhempi ekonomisti Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sekä ekonomisti Pirkka Jalasjoki, puh. 010 831 2541.

BIS:n tiedote sekä kyselyn maailmanlaajuiset tulokset ovat luettavissa BIS:n internetsivuilla osoitteessa http://www.bis.org/publ/rpfx16.htm.

1 BIS:n valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakysely tehdään Yhdysvaltain dollarin määräisenä.
2 Over-the-counter.</p