Suomalaisilta pankkitileiltä tehtiin yhteensä 2,9 mrd. maksua vuonna 2018. Korttimaksujen ja tilisiirtojen yhteenlaskettu osuus tästä oli 96 %.1 Korttimaksamisen suosio jatkoi vahvaa kasvuaan ja erityisesti lähimaksutoiminnon käyttö lisääntyi huomattavasti viime vuoden aikana. Arvossa mitattuna eniten rahaa liikkui kuitenkin tilisiirroissa, joiden euromäärä kasvoi 9,8 % edellisestä vuodesta. Samaan aikaan käteisen käyttö hiipui edelleen, mikä näkyi käteisnostojen määrän vähenemisenä. Suomessa nostettiin vuonna 2018 pankkiautomaateista käteistä 11,4 mrd. euron edestä. Automaateista nostetun rahan määrä on laskenut yli viidenneksellä vuosien 2014–2018 aikana.

Keskimäärin suomalainen käytti korttia kerran päivässä vuonna 2018.

Suurin osa ostoksista maksetaan kortin debit-ominaisuudella

Suomessa oli käytössä vuoden 2018 lopussa runsaat 10 milj. maksukorttia. Näistä hieman alle kolmasosa oli yhdistelmäkortteja, joissa on sekä debit- että luotto- tai maksuaikatoiminto. Korteilla maksettiin yhteensä 1,8 mrd. kertaa vuoden aikana, mikä oli 11 % enemmän kuin vuonna 2017. Keskimäärin suomalainen käytti korttia kerran päivässä vuonna 2018. Arvossa mitattuna korttimaksuja tehtiin viime vuonna yhteensä yli 51 mrd. euron edestä, ja keskimääräinen korttiostos oli arvoltaan 28 euroa.

Lähimaksuominaisuus oli jo 80 prosentissa korteista vuoden 2018 lopussa.

Yleisimpänä maksutapana pysyivät edelleen debit-korttimaksut, joiden osuus oli 91 % kaikista korttimaksuista vuonna 2018. Vaikka kortilla maksaminen on selvästi suosituin maksutapa Suomessa, luotolla maksaminen ei kuitenkaan ole juuri lisääntynyt viime vuosien aikana. Lukumäärältään luottokortilla maksettiin vähän suhteessa debit-kortteihin, mutta luottokorttimaksujen keskimääräinen arvo oli yli kaksinkertainen debit-korttimaksuihin verrattuna.

Yli kolmannes korttimaksuista tehtiin lähimaksutoimintoa käyttäen

Lähimaksuominaisuus oli jo 80 prosentissa maksukorteista vuoden 2018 lopussa. Kortin lähimaksutoimintoa käytettiin ennätykselliset 632 milj. kertaa vuoden aikana, mikä oli 68 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2018 lähimaksujen osuus nousi 35 prosenttiin kaikista korttimaksuista, mutta perinteiset sirulla tai magneettijuovalla tehdyt maksut pysyivät yhä suomalaisten tavallisimpana maksutapana. Niiden osuus korteilla tehdyistä maksuista on kuitenkin laskenut 97 prosentista 60 prosenttiin vuosien 2014 ja 2018 välisenä aikana. Lähimaksulla tehtyjen ostosten arvo lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta: arvo oli yli 5,7 mrd. euroa vuonna 2018. Lähimaksujen ylärajaa korotettiin 50 euroon huhtikuussa 2019, mikä kasvattanee lähimaksujen suosiota entisestään.

Kortilla maksaminen internetissä yleistyy nopeasti

Lähimaksujen lisäksi myös korteilla tehtyjen etämaksujen2 määrä lisääntyi merkittävästi viime vuonna. Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin vuoden aikana 97 milj. etäkorttimaksua, mikä oli noin 30 milj. maksua enemmän kuin vuonna 2017. Niiden osuus kaikista korttimaksuista oli hieman yli 5 % vuonna 2018. Mobiilisovelluksilla tehdyt henkilöiden väliset maksut kasvattavat myös etäkorttimaksujen lukumäärää.

Uusi maksupalveludirektiivi tuo muutoksia verkkomaksamiseen ensi syyskuusta lähtien.

Vaikka kortin käyttö internetissä yleistyy, arvossa mitattuna valtaosa verkko-ostoksista maksetaan kuitenkin edelleen verkkomaksupainikkeella eli tilisiirtona verkkopankkitunnuksia käyttäen. Verkkomaksupainikkeella käynnistettyjä maksuja tehtiin 7,8 mrd. euron edestä vuonna 2018, mikä oli lähes 70 % verkkomaksujen kokonaisarvosta.

Verkkopankkitunnuksilla tehtävien Tupas-tunnistautumisten määrä jatkoi niin ikään kasvuaan. Tupas-palvelua käytettiin asiakkaan tunnistamiseen 125 milj. kertaa vuonna 2018, ja määrä on yli kaksinkertaistunut viiden viime vuoden aikana. Uusi maksupalveludirektiivi (PSD2) tuo muutoksia etenkin verkkomaksamiseen ensi syyskuusta lähtien. Direktiivi edellyttää verkko-ostoksissa asiakkaan vahvaa tunnistamista, ja nähtäväksi jää, miten tämä vaikuttaa maksu- ja tunnistustapojen kehitykseen tulevaisuudessa.

Lisätietoja antaa:

Meri Sintonen, p. 09 183 2247, meri.sintonen(at)bof.fi

 

1 Loput maksuista koostuvat suoraveloituksista, tilien veloituksista yksinkertaisella tilikirjauksella (esim. pankkien palvelumaksut), maksumääräyksistä/rahansiirroista, sekeistä ja sähköisellä rahalla (e-raha) suoritetuista maksuista.

2 Etämaksuilla tarkoitetaan maksutapahtumaa, joka käynnistetään internetin kautta tai etäviestintälaitteella ilman, että maksunsaajan ja maksajan tarvitsee olla samaan aikaan paikalla.