Maksutase

Maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman tilastointi on siirtynyt Suomen Pankista tilastokeskuksen vastuulle vuoden 2014 alussa.
Maksutasetilastot Tilastokeskuksen verkkosivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi.html


Rahoitustilinpito

Rahoitustilinpidon neljännesvuositilaston laadinta on siirtynyt Suomen Pankista Tilastokeskuksen vastuulle vuoden 2010 lopussa.
Rahoitustilinpito Tilastokeskuksen verkkosivuilla: http://www.stat.fi/til/rtp/index.html