Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Tilastokeskus vastaa 1.1.2014 jälkeen julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

Maksutasetilaston tietoja tarkistetaan etukäteen määritellyn aikataulun mukaisesti. Vanhoissa tiedotteissa olevia tietoja ei ole päivitetty uusimmilla tiedoilla vaan ne ovat tiedotteen julkaisuhetken mukaiset.