Vaihtotase

Vaihtotase oli helmikuussa 0,2 mrd. euroa alijäämäinen. Vuotta aiemmin vaihtotase oli saman verran ylijäämäinen. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 1,9 mrd. euroa.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli helmikuussa 0,4 mrd. euroa alijäämäinen.
  • Palveluiden taseen ylijäämä oli 0,08 mrd. euroa.
  • Tuotannontekijäkorvausten taseen ylijäämä oli 0,2 mrd. euroa.
  • Tulonsiirtojen taseen alijäämä oli 0,15 mrd. euroa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 3,6 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,02 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,5 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,9 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus helmikuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 24 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 693 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 669 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 55 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2011,
milj. euroa
Tammikuu 2012,
milj. euroa
Helmikuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -1 272 175 -230 -1 924
    Tavarat -1 115 3 -401 -1 689
    Palvelut 926 100 82 960
    Tuotannontekijäkorvaukset 552 222 239 442
    Tulonsiirrot -1 636 -150 -150 -1 636
Pääomansiirrot 178 13 13 175
Rahoitustase 9 504 5 300 3 645 17 764
    Suorat sijoitukset -3 858 -443 -24 -3 445
    Arvopaperisijoitukset 9 614 1 321 1 466 10 791
    Muut sijoitukset 3 445 4 218 1 904 9 254
    Valuuttavaranto -320 -196 18 -421
    Johdannaiset 623 400 281 1 584
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 410 -5 488 -3 428 -16 016
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Maria Huhtaniska-Montiel, p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.5.2012 klo 10.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta