Dashboard sisältää luottolaitoksilta kerättyjä tietoja lainoista ja talletuksista. Tietoja on saatavilla lainakannasta, uusista nostoista ja sopimuksista sekä sovitusta vuosikorosta. Kotitalouksille myönnetyt lainat on jaettu käyttötarkoituksittain. Kulutusluotoista on lisäksi tietoa vakuuden tyypistä. Yrityslainojen uudet nostot on jaettu kokoluokittain. Talletukset on jaettu määräaikais-, sijoitus- ja yön yli -talletuksiin.

Dashboard: lainat ja talletukset

linkki taulukkoon

 

Dashboard sisältää sijoitus- ja pääomarahastoilta kerättyjä tietoja rahastojen liikkeeseen laskemasta rahasto-osuusvelasta ja rahastojen tekemistä sijoituksista. Rahasto-osuusvelan tarkastelu on tehty rahastotyypeittäin. Rahastojen sijoituksista on tarkasteltu rahasto-osuuksia, osakkeita ja velkapapereita. Rahastojen rahasto-osuusvelan ja sijoitusten tarkastelu on tehty avoimille ja suljetuille rahastoille erikseen.”

Dashboard: säästäminen ja sijoittaminen

Avoimen datan palvelu

Boffsaopendata.fi
-Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan avoin data yhdestä paikasta

boffsaopendataportal.fi