Asuntolainakanta ja uusien nostettujen asuntolainojen korko

Lainat

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2008 uusia asuntoluottoja 1,6 miljardia euroa, kun vastaava määrä helmikuussa oli 1,7 miljardia euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli maaliskuussa 4,85 %, mikä on 0,06 prosenttiyksikköä korkeampi kuin helmikuussa, mutta lähes sama kuin tammikuussa. Euriborkorot menettivät maaliskuussa suosiotaan asuntolainojen viitekorkona. Siirtymää oli lähinnä primekorkoihin, jotka ovat selvästi lisänneet osuuttaan. Maaliskuussa asuntolainoja sidottiin yhtä paljon (48 %) näihin kahteen viitekorkoon.

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli maaliskuun lopussa 63,5 miljardia euroa ja sen keskikorko 5,00 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui maaliskuussa 11,9 prosenttiin helmikuun 12,2 prosentista.

Rahalaitosten yrityslainakanta oli maaliskuussa 50,1 miljardia euroa. Lainakannan korko laski maaliskuussa 5,15 prosenttiin helmikuun 5,18 prosentista. Rahalaitosten yrityksille myöntämän lainakannan vuosikasvuvauhti on viime kuukausina ollut selvästi kasvussa. Maaliskuussa vuosikasvu oli 16,1 %, kun se kuukautta aikaisemmin oli 13,5 % ja sitä ennen 11,8 %.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli maaliskuussa 67,3 miljardia euroa, mikä 14,2 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli maaliskuussa 2,48 %. Kotitalouksien talletuskantaa kasvattivat edelleen, samaan tapaan kuin viime kuukausina, enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset, jotka kasvoivat 700 miljoonaa euroa edellisestä kuukaudesta.
HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
. 

Lisätietoja antaa Kimmo Koskinen, p. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen@bof.fi