Asuntolainakanta ja uusien nostettujen asuntolainojen korko

Lainat

Lokakuun 2008 aikana nostettiin uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euroa, kun vastaava määrä syyskuussa oli 1,7 mrd. euroa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko kohosi edelleen. Keskikorko nousi syyskuusta 0,03 prosenttiyksikköä ja oli lokakuussa 5,52 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui ja oli lokakuussa 9,8 %. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli 67,2 mrd. euroa. Asuntolainakannan keskikorko nousi 0,02 prosenttiyksikköä syyskuusta ja oli lokakuussa 5,46 %.

Yrityslainakannan vuosikasvu jatkui vahvana. Rahalaitosten yrityksille myöntämien lainojen kanta oli lokakuussa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kantaan verrattuna 20,8 % suurempi. Yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli lokakuussa 56,8 mrd. euroa, ja lainakannan keskikorossa, joka oli 5,63 %, oli nousua 0,05 prosenttiyksikköä syyskuusta. Uusia yrityslainasopimuksia tehtiin lokakuussa 7,5 mrd. euron edestä, kun vastaava määrä syyskuussa oli 7,2 mrd. euroa. Uusien yrityslainasopimusten keskikorko laski 0,09 prosenttiyksikköä eli syyskuun 5,87 prosentista lokakuun 5,78 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli lokakuussa 72,5 mrd. euroa, mikä on 15,0 % enemmän kuin lokakuussa vuotta aiemmin ja 0,2 mrd. euroa enemmän kuin syyskuussa. Kotitalouksien talletuskannan keskikorko kohosi lokakuussa 3,06 prosenttiin. Kotitalouksien enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset kasvoivat edelleen. Näiden talletusten kanta oli lokakuussa 26,7 mrd. euroa, mikä on 8,8 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten ja 0,9 mrd. euroa enemmän kuin syyskuussa.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Lisätietoja antaa 
Tony Härkönen, p. 010 831 2992, sähköposti: tony.harkonen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, p. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi