Uusien nostettujen asuntolainojen määrä ja keskikorko

Lainat

Kotitaloudet nostivat helmikuussa 2008 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euroa, mikä on 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusien asuntolainojen keskikorko oli helmikuussa 4,79 prosenttia, mikä on 0,04 prosenttiyksikköä alempi kuin tammikuussa. Uusien asuntolainojen keskikorko laski tammi-helmikuussa markkinakorkojen mukana. Helmikuussa yleisin uusien asuntolainasopimusten viitekorko oli euribor, sillä euriborkorkoihin sidottiin 55 prosenttia kaikista uusista asuntolainasopimuksista.

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli helmikuun lopussa 63,1 mrd. euroa ja sen keskikorko 4,99 prosenttia. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui helmikuussa 12,2 prosenttiin tammikuun 12,4 prosentista.

Yritysten lainakanta kasvoi helmikuussa noin 770 milj. euroa ja oli kaiken kaikkiaan 49,0 mrd. euroa. Yritysten lainakannan keskikorko oli 5,18 prosenttia. Yritysten lainakannan vuosikasvu nopeutui helmikuussa 13,5 prosenttiin tammikuun 11,8 prosentista.

Talletukset

Kotitalouksien euromääräinen talletuskanta oli helmikuussa 66,3 mrd. euroa, mikä on noin 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli helmikuussa 2,45 prosenttia. Kotitalouksien talletuskantaa kasvattivat edelleen enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset, jotka ovat kasvaneet seitsemän viime kuukauden aikana 5,3 mrd. euroa.

Helmikuussa enintään 2 vuoden määräaikaistalletusten määrä lisääntyi 468 milj. eurolla, mikä oli noin 100 milj. euroa enemmän kuin tammikuussa. Kuukauden lopussa enintään 2 vuoden määräaikaistalletusten kanta oli 20,6 mrd. euroa. Kaiken kaikkiaan euromääräisten määräaikaistalletusten kanta oli helmikuun lopussa 21,8 mrd. euroa ja niiden korko 4,21 prosenttia.
HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Lisätietoja antaa Kimmo Koskinen, p. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen@bof.fi