Uusien nostettujen asuntolainojen määrä ja keskikorko

Lainat

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2008 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euroa, mikä on 0,2 mrd. euroa enemmän kuin joulukuussa 2007 ja suunnilleen yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin. Yleensä uusien asuntolainojen nostot ovat olleet tammikuussa lähes samansuuruiset kuin joulukuussa ja näiden kahden kuukauden aikana lainoja nostetaan vähemmän kuin muina kuukausina. Uusien asuntolainojen keskikorko oli tammikuussa 4,83 prosenttia, mikä on 0,10 prosenttiyksikköä matalampi kuin joulukuussa. Tammikuussa yleisin uusien asuntolainasopimuksien viitekorko oli euribor, sillä euriborkorkoihin sidottiin 48 prosenttia kaikista uusista asuntolainasopimuksista. Primekorkoihin sidottiin uusia asuntolainoja lähes yhtä paljon kuin euriborkorkoihin.

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli tammikuun lopussa 62,6 mrd. euroa ja sen keskikorko 5,00 prosenttia. Asuntolainakannan vuosikasvu pysyi tammikuussa ennallaan 12,4 prosentissa.

Yritysten lainakanta supistui tammikuussa noin 150 milj. euroa ja oli kaiken kaikkiaan 48,2 mrd. euroa. Yritysten lainakannan keskikorko oli 5,21 prosenttia. Yrityslainakannan vuosikasvu hidastui joulukuun 12,9 prosentista tammikuun 11,8 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli tammikuussa 66,0 mrd. euroa, mikä on noin 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Talletuskannan keskikorko oli tammikuussa 2,43 prosenttia, mikä on 0,04 prosenttiyksikköä enemmän kuin joulukuussa.

Kotitalouksien talletuskantaa kasvattivat edelleen enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset, jotka jatkoivat kasvuaan jo kuudentena kuukautena peräkkäin. Tammikuussa näiden talletusten määrä lisääntyi 310 milj. eurolla, mikä oli yli 800 milj. euroa vähemmän kuin joulukuussa. Kuukauden lopussa enintään 2 vuoden määräaikaistalletusten kanta oli 21,3 mrd. euroa. Näiden talletusten keskikorko oli 4,22 prosenttia, mikä on 0,01 prosenttiyksikköä enemmän kuin joulukuussa.

Määräaikaistalletusten lisäksi myös irtisanomisehtoisten talletusten määrä on kasvanut viimeisen kuukauden aikana nopeasti. Tammikuussa kasvua oli 400 milj. euroa. Irtisanomisehtoisiin talletuksiin tilastoidaan pääasiassa talletuksia, joilla ei ole ennalta sovittua kiinteää määräaikaa ja joiden kuukausittaisten nostojen määrää on rajoitettu. Tammikuun lopussa irtisanomisehtoisten talletusten kanta oli 10,8 mrd. euroa.
HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Lisätietoja antaa Kimmo Koskinen, p. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi