Asuntolainakanta ja uusien nostettujen asuntolainojen korko

Lainat

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2008 uusia asuntoluottoja 2,1 mrd. euroa, kun vastaava määrä maaliskuussa oli 1,6 mrd. euroa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli huhtikuussa 4,88 %, mikä on 0,03 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maaliskuussa.


Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 64,2 mrd. euroa ja sen keskikorko 5,02 %. Asuntolainakannan vuosikasvu oli huhtikuussa 12,0 %, kun se kuukautta aiemmin oli 11,9 %.


Rahalaitosten yrityslainakanta oli huhtikuussa 52,5 mrd. euroa. Lainakannan korko nousi huhtikuussa 5,22 prosenttiin maaliskuun 5,17 prosentista. Rahalaitosten yrityksille myöntämän lainakannan vuosikasvuvauhti on viime kuukausina ollut selvästi kasvussa. Huhtikuussa vuosikasvu oli 18,2 %, kun se kuukautta aikaisemmin oli 16,7 % ja sitä ennen 13,5 %.


 

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli huhtikuussa 69,3 mrd. euroa, mikä on 16,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli huhtikuussa 2,54 %. Kotitalouksien talletuskantaa kasvattivat edelleen, samaan tapaan kuin viime kuukausina, enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset, jotka kasvoivat 1,1 mrd. euroa edellisestä kuukaudesta. Myös yli yön -talletukset olivat selvässä kasvussa. Ne kasvoivat 733 milj. euroa edellisestä kuukaudesta.
 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Lisätietoja antaa Timo Iivarinen, p. 010 831 2275, sähköposti: timo.iivarinen@bof.fi