Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat lokakuussa uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä eli yhtä paljon kuin syyskuussa ja 200 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Lokakuussa uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 2,17 %, kun se syyskuussa oli 2,09 %. Tyypillinen lokakuussa nostettu uusi asuntolaina sidottiin 12 kuukauden euriborkorkoon, ja lainan takaisinmaksuaika on noin 20 vuotta. Lokakuussa nostetuista asuntolainoista kiinteään viitekorkoon sidottiin 9 % eli yhtä suuri osuus kuin syyskuussa. Vielä kesäkuussa vastaava osuus oli 4 %. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi 600 milj. euroa ja oli lokakuun lopussa 76,1 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu nopeutui 6,9 prosenttiin syyskuun 6,8 prosentista. Asuntolainakannan keskikorko nousi syyskuusta 0,03 prosenttiyksikköä 2,01 prosenttiin.

Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin lokakuussa 7,8 mrd. euron edestä. Lokakuussa uusien yrityslainasopimusten keskikorko oli 2,22 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta supistui noin 200 milj. euroa ja oli lokakuun lopussa 57,0 mrd. euroa.Yrityslainakannan vuosikasvu kiihtyi 4,9 prosenttiin syyskuun 4,5 prosentista. Yrityslainakannan keskikorko nousi syyskuusta 0,05 prosenttiyksikköä eli 2,41 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli lokakuun lopussa 76,8 mrd. euroa ja talletuskannan keskikorko 0,84 %. Kotitaloudet tekivät lokakuussa uusia määräaikaistalletuksia 1,9 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 1,69 prosenttiin syyskuun 1,58 prosentista.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Elokuu, milj. euroa

 

Syyskuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Lokakuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 102 144 102 728 103 335 5,7 2,41
    - niistä asuntolainat 74 987 75 513 76 070 6,9 2,01
Lainat yrityksille2, kanta 57 031 57 213 56 952 4,9 2,41
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 76 003 76 513 76 782 5,3 0,84
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 532 1 738 1 714 2,17

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Elina Salminen, puh. 010 831 2343, sähköposti: elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, puh. 010 831 2456, sähköposti: olli.alanko(at)bof.fi.