Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä eli 19 % enemmän kuin helmikuussa ja 6 % enemmän kuin maaliskuussa 2009. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli maaliskuussa 1,90 %. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta kasvoi helmikuusta 0,3 mrd. euroa ja oli maaliskuun lopussa 72,6 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu hidastui maaliskuussa 6,6 prosenttiin helmikuun 6,8 prosentista. Asuntolainakannan keskikorko jatkoi edelleen laskuaan ja oli 1,96 % maaliskuussa.

Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin maaliskuussa 6,7 mrd. euron edestä eli 23 % enemmän kuin helmikuussa ja 4 % enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Maaliskuussa uusien yrityslainasopimuksien keskikorko nousi 2,15 prosenttiin helmikuun 2,09 prosentista. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta kasvoi jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Kanta suureni helmikuusta 0,1 mrd. euroa ja oli maaliskuun lopussa yhteensä 55,2 mrd. euroa. Vuositasolla yrityslainakanta kuitenkin supistui 2,5 %, kun se helmikuussa pieneni 2,9 % vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Yrityslainakannan keskikorko laski 2,24 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta kasvoi 0,16 mrd. euroa helmikuusta ja oli maaliskuun lopussa yhteensä 74,5 mrd. euroa. Kasvu johtui määräaikaistalletuksista, joiden kanta alkoi alkuvuonna uudelleen kasvaa lähes vuoden jatkuneen supistumisen jälkeen. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 1,53 %. Kotitalouksien talletuskannan vuosikasvu kiihtyi 0,9 prosenttiin maaliskuussa ja keskikorko nousi 0,79 prosenttiin.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.
Lisätietoja antavat:
Elina Salminen, p. 010 831 2343, sähköposti: elina.salminen(at)bof.fi
Olli Alanko, p. 010 831 2456, sähköposti: olli.alanko(at)bof.fi