Helmikuussa nostettujen uusien opintolainojen keskikorko oli 1,27 % ja kannan keskikorko 1,40 %. Näin alhaalla opintolainojen korot eivät ole aikaisemmin olleet. Kaikkiaan opintolainakanta oli 1,7 mrd. euroa. Uusista opintolainoista 68 % sidottiin euriborkorkoihin ja loput 32 % pankkien omiin viitekorkoihin.

Rahalaitosten myöntämien vapaa-ajanasuntoihin kohdistuvien lainojen kanta oli helmikuussa 3,2 mrd. euroa ja kannan keskikorko 1,74 %. Keskikorko on selvästi korkeampi kuin asuntolainojen korko, joka oli helmikuussa 1,50 %. Uusista vapaa-ajanasuntoihin kohdistuvista lainoista sidottiin euriboreihin 93 %, ja lainojen keskikorko oli 2,30 %. Vapaa-ajanasuntoihin kohdistuvien lainojen kannan vuosikasvu hidastui edelleen helmikuussa ja oli 5,0 %. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana vuosikasvu oli 7,3 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat helmikuussa 2014 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä, mikä oli 0,2 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin helmikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli helmikuussa 2,03 % eli sama kuin kahtena edeltävänä kuuna. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli helmikuun lopussa 88,3 mrd. euroa. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 2,1 %. Kotitalouslainoista oli helmikuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin helmikuussa 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 0,7 mrd. euroa vähemmän kuin helmikuussa 2013. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi hieman tammikuusta ja oli 2,57 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli helmikuun lopussa 65,2 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 19,1 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli helmikuun lopussa 81 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,45 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 51,4 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 15,9 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat helmikuussa 1,8 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli helmikuussa 1,10 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Helmikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 116 622 116 736 116 720 2,3 1,92
    - niistä asuntolainat 88 313 88 286 88 326 2,1 1,50
Lainat yrityksille2, kanta  66 724 64 596 65 234 7,0 2,00
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 780 81 242 81 185 -0,6 0,45
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 057 1 017 1 073 --

2,03

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:

Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.4.2014 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.