Kotitalouksien kulutusluottokanta on pysynyt lähes muuttumattomana viimeisen puolen vuoden ajan. Kulutusluottokanta oli 14,1 mrd. euroa helmikuussa 2016, kun se puoli vuotta aiemmin oli 14,0 mrd. euroa. Vaikka kulutusluottokannan muutokset ovat olleet Suomessa viime aikoina pieniä, on kannan kasvu ollut positiivista ja vuositasolla tarkasteltuna nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin.

Helmikuussa 2016 uusien nostettujen kulutusluottojen (pl. tili- ja korttiluotot) korko oli 4,19 %. Kulutusluottojen korkokehitys on ollut viime vuosina tasaista, eikä markkinakorkojen lasku ole välittynyt näihin luottoihin samalla tavalla kuin esimerkiksi asuntolainoihin.

Pankkien myöntämät kulutusluotot kattavat kotitalouksien kaikista kulutusluotoista noin 90 %. Myös muut, ilman luottolaitoslupaa toimivat rahoituslaitokset myöntävät kotitalouksille kulutusluottoja. Tilastokeskuksen mukaan muiden rahoituslaitosten (pl. vakuutuslaitokset) kotitalouksille myöntämien luottojen kanta oli 2 mrd. euroa joulukuun 2015 lopussa. Kulutusluottojen osuus tästä oli 95 %.
 

Lainat 

Kotitaloudet nostivat helmikuussa 2016 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin helmikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,24 % ja laskennallinen marginaali 1,23 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli helmikuun lopussa 92 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,5 %. Muita lainoja kotitalouksilla oli 16 mrd. euron verran helmikuun lopussa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin 1,9 mrd. euron edestä helmikuussa 2016. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko kohosi tammikuusta ja oli 1,90 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli helmikuun lopussa 73,5 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 23,6 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli helmikuun lopussa 81,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,27 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 56 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 10,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat helmikuussa 0,6 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli helmikuussa 0,72 %.


HUOM!

Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Joulukuu,   milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Helmikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 121 982 122 080 122 109 2,8 1,69
    - niistä asuntolainat 91 955 92 022 92 027 2,4 1,20
Lainat yrityksille2, kanta  72 502 73 020 73 543 5,8 1,55
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 624 82 187 81 401 0,6 0,27
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 359 1 053 1 262 1,25

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Markus Aaltonen, puh. 010 831 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.4.2016 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta