Kotitalouksien kiinnostus määräaikaistalletuksia kohtaan on jo pitkään ollut heikkoa. Maaliskuussa 2016 määräaikaistalletusten kanta supistui alle 10 mrd. euron, joka on pienin määrä lähes 16 vuoteen. Määräaikaistalletusten suosiota on vähentänyt niille maksettujen korkojen aleneminen. Maaliskuussa kotitalouksien uusille määräaikaistalletuksille maksettiin keskimäärin 0,7 % korkoa, kun vielä vuotta aiemmin uusien talletussopimusten korko oli hieman yli prosentin. Osa määräaikaistalletuksista on ns. strukturoituja talletuksia, joissa osa talletukselle maksettavasta kokonaiskorosta on kiinnitetty jonkin ulkoisen mittarin arvoon, kuten esimerkiksi osakkeiden kurssikehitykseen. Näidenkin talletusten kysyntä on vaimentunut ja osuus määräaikaistalletuksista on kutistunut lähes marginaaliseksi.

Samanaikaisesti kun määräaikaistalletusten suosio on hiipunut, on kotitalouksien irtisanomisehtoisten ja yön yli ‑talletusten määrä kasvanut. Viimeisen 12 kuukauden aikana yön yli ‑talletukset ovat lisääntyneet 3,2 mrd. euroa ja irtisanomisehtoiset talletukset 0,8 mrd. euroa. Erilaisista säästötileistä koostuvien irtisanomisehtoisten talletusten kanta oli maaliskuun 2016 lopussa suurimmillaan yli kolmeen vuoteen eli 14,9 mrd. euroa.

Lainat 

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2016 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä, mikä on lähes saman verran kuin vuotta aiemmin maaliskuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,23 % ja laskennallinen marginaali 1,21 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli maaliskuun lopussa 92,2 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,5 %. Kotitalouslainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 14,1 mrd. euroa ja muita lainoja 16,1 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin maaliskuussa 2,2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski helmikuusta ja oli 1,76 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli maaliskuun lopussa 73,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 23,8 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli maaliskuun lopussa 81,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,26 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 57,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 10,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat maaliskuussa 0,6 mrd. euron edestä.


HUOM!

Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Maaliskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 122 080 122 109 122 319 2,8 1,67
    - niistä asuntolainat 92 022 92 027 92 162 2,5 1,18
Lainat yrityksille2, kanta  73 020 73 543 73 280 5,2 1,57
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 187 81 401 81 933 1,9 0,26
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 053 1 262 1 402 1,23

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 010 831 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 1.6.2016 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta