Suomessa toimivien luottolaitosten yhteenlaskettu tase oli 435 mrd. euroa tammikuussa 2017. Tämä on 111 mrd. euroa vähemmän kuin joulukuussa 2016 ja 152 mrd. euroa vähemmän kuin marraskuussa 2016. Taseen pienenemisen taustalla on Nordea-konsernin juridisen rakenteen muutos tammikuussa 2017, jolloin myös Suomen tytäryhtiö, Nordea Pankki Suomi Oyj, fuusioitui ruotsalaiseen emoyhtiöön, Nordea Bank AB:hen (publ). Samalla Suomeen keskitetyt Nordea-konsernin Markets-toiminnot siirtyivät ruotsalaiselle emoyhtiölle. Markets-toimintoihin kuuluvat johdannais-, arvopaperi- ja repokauppa. Fuusioituneen Nordea Pankki Suomi Oyj:n muut tase-erät kuin Markets-toiminnot siirtyivät Nordea Bank AB:n (publ), Suomen sivuliikkeen taseeseen.

Luottolaitosten yhteenlasketun taseen pieneneminen johtui pääosin Nordean Markets-toimintojen siirrosta Ruotsiin. Erityisesti muihin velkoihin ja saamisiin kuuluvien johdannaisten määrä pieneni. Luottolaitosten johdannaissaamiset ja -velat vähenivät yhteensä n. 70 mrd. euroa tammikuussa 2017 verrattuna joulukuuhun 2016.

Lainat

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,15 % ja laskennallinen marginaali 1,11 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli tammikuun 2017 lopussa 94 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,2 %. Kotitalouslainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 14,6 mrd. euroa ja muita lainoja 16,4 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin tammikuussa 2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli 2,14 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli tammikuun lopussa 76,1 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 26 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun lopussa 84,5 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,18 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 61,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 8,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat tammikuussa 0,6 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 0,47 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 124 763 124 931 124 963 2,5 1,55
    - niistä asuntolainat 93 914 94 056 93 998 2,2 1,07
Lainat yrityksille2, kanta  75 767 76 026 76 114 5,0 1,45
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 85 332 85 092 84 477 2,7 0,18
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 539 1 364 1 212   1,15

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Aiheesta kerrotaan tarkemmin blogissa: http://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2017/pankkien-rakennemuutokset-nakyvat-jo-tilastoissa/

Lisätietoja antavat
Markus Aaltonen, puh. 010 831 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 010 831 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.3.2017 klo 13.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta