Elo-syyskuussa 2018 opintolainoja nostettiin 230 milj. euron edestä, mikä on 7 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2017. Tyypillisesti opiskelijoiden lainanostot ajoittuvat syyslukukauden alkuun elo-syyskuulle ja kevätlukukauden alkuun tammikuulle.

Opintolainakannan kasvuvauhti on kiihtynyt merkittävästi vuodesta 2013 lähtien. Lainakannan vuosikasvu oli selvästi yli 20 %:in vuoden 2018 tammikuussa ja on pysynyt lähes samalla tasolla koko vuoden. Opintolainojen nostoja ovat kasvattaneet matalat korot ja opintotukijärjestelmään tehdyt muutokset. Uusia lainoja nostettiin ennätysmatalalla korolla (0,48 %) syyskuussa 2018. Lisäksi opintotukijärjestelmään on tehty muutoksia, jotka kannustavat lainanottoon ja nopeampaan valmistumiseen. Opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärää on nostettu vuosina 2014 ja 2017. Nopeaan valmistumiseen kannustava opintolainahyvitysjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2014.

Opintolainakannan ripeästä kasvusta huolimatta valtion takaussaatavakanta on pienentynyt hieman. Valtion takaussaatavat ovat Kelan maksamia lainoja pankeille, ja se perii ne myöhemmin opiskelijalta. Osaltaan takaussaatavakannan laskuun on voinut vaikuttaa opintolainan korkojen täysi pääomittaminen opintotukiaikana. Ennen lakimuutosta 1.7.2014 laina saattoi siirtyä Kelan takaussaataviin maksamattomien korkojen takia jo opintotukiaikana. Opintolainojen takaisinmaksu alkaa yleensä opintojen päätyttyä. Siksi lainakannan viimeaikaisen nopean kasvun vaikutukset takaussaataviin saattavat toteutua viiveellä.

Lainat

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,88 % ja laskennallinen marginaali 0,85 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun 2018 lopussa 97,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,8 %. Kotitalouslainoista oli syyskuun lopussa kulutusluottoja 15,8 mrd. euroa ja muita lainoja 17,3 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin syyskuussa 1,8 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi elokuusta ja oli 2,34 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli syyskuun lopussa 84,0 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 30,9 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli syyskuun lopussa 87,6 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,12 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 74,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 5,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat syyskuussa 0,5 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 0,25 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja  
  Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Syyskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 129 648 130 014 130 572 2,4 1,48
    - niistä asuntolainat 97 111 97 296 97 444 1,8 0,98
Lainat yrityksille2, kanta 83 020 83 316 84 015 6,6 1,38
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 90 554 90 765 91 553 4,7 0,12
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 493 1 546 1 497   0,88

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.11.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.