Kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille (TIHA)

TIHA-raportin palautuspäivä on kunkin kuukauden 10. pankkipäivä.

Kysely arvopaperisaamisista ja  veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille ja valtiolle (SAVE)

SAVE-raportin palautuspäivä on kunkin kuukauden 10. pankkipäivä.

Muuta raportointiin liittyvää

arvopaperikohtaista tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

;