Siirry sisältöön

​Luottotietokanta (LuoTi) -projekti

EKP:n neuvosto teki 24.2.2014 päätöksen valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6). Päätös edellyttää, että kansallisten keskuspankkien tulee aloittaa valmistelut luottokohtaisen tietokannan rakentamisesta.

EKP:n asetus (EU) 2016/867 yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) annettiin 18.5.2016. Asetuksen mukainen ensimmäinen vaihe alkaa 1.9.2018 ja ensimmäiset kuukausi- ja neljännesvuositiedot toimitetaan EKP:lle syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta. Ensimmäiset vastapuolien viitetiedot toimitetaan EKP:lle kuusi kuukautta ennen luottotietojen ensimmäistä toimitusta.

SHSG-tiedonkeruuta (pankkiryhmittymien arvopaperiomistukset) ei toteuteta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti osana LuoTi-projektia, vaan raportointi tapahtuu EKP:n tarjoamalle yhteiselle alustalle.

EKP:n asetus (EU) 2016/1384 arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettiin 2.8.2016. Asetuksen mukaiset ensimmäiset neljännesvuosittaiset arvopaperikohtaiset ryhmittymätiedot raportoidaan syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta. Tiedot toimitetaan EKP:lle asetuksen 6 a artiklan mukaisesti. EKP:n neuvosto määrittelee tiedonkeruuta varten raportoivat pankkiryhmittymät. Mukana ovat EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit (SSM-pankit).

Huhtikuussa 2015 aloitti toimintansa säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä (AnaCredit-pientyöryhmä), jossa on Suomen Pankin LuoTi-projektiryhmän lisäksi edustajia pankeista, Finanssialan Keskusliitosta ja Finanssivalvonnasta. Työryhmän tavoitteena on tuottaa yhteiset määritelmät ja tulkinnat.

Suomen Pankki on aloittanut luottotietokannan  valmistelutyöt (LuoTi-projekti). Tällä sivulla tiedotetaan valmisteluun liittyvistä asioista ja projektin etenemisestä.

 

​Projektin aikataulu

  • 30.9.2016 Alustavien sisältövaatimusten julkaisu
  • 31.1.2017 Tiedonkeruun teknisen kuvauksen julkaisu
  • 24.5.2017 Tiedonkeruun teknisen kuvauksen päivitys
  • Q3/2017 Testauksen aloitus
  • Q1/2018 Järjestelmän (release 1) tuotantoonsiirto Suomen Pankissa
  • Q2/2018 Ensimmäisten vastapuolitietojen toimitus Suomen Pankille 31.3.2018 tilanteesta
  • Q3/2018 Järjestelmän (release 2) tuotantoonsiirto Suomen Pankissa
  • Q4/2018 Ensimmäisten luottotietojen toimitus Suomen Pankille 30.9.2018 tilanteesta

​Vaatimukset (Luottotietokanta)

Suomen Pankin alustavat sisältövaatimukset löytyvät täältä:

Luottotietoraportoinnin sisältöohje löytyy täältä:

Muuta yleistä ohjeistusta löytyy täältä:

Luottotietoraportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Liitteet (julkaistu 31.1.2017, päivitetty 30.8.2018):

​Luottotietoraportoinnin sisältövalidoinnit

Euroopan keskuspankin julkaisemat kattavemmat sisältövalidoinnit löytyvät EKP:n sivuilta (vain englanniksi).

​Luottotietoraportointi - Raportointikalenteri

Täysimääräisesti raportoivat:

Referenssiperiodi Palautus viimeistään
COPA -
Osapuoliraportointi
AC/M
Luottoraportointi - kuukausitiedot
AC/Q
Luottoraportointi - neljännesvuositiedot
2018M3 23.4.2018    
2018M9 12.11.2018 12.11.2018 12.11.2018
2018M10 21.11.2018 21.11.2018  
2018M11 27.12.2018 27.12.2018  
2018M12 22.1.2019 22.1.2019 11.2.2019
2019M1 21.2.2019 21.2.2019  
2019M2 21.3.2019 21.3.2019  
2019M3 23.4.2019 23.4.2019 13.5.2019
2019M4 22.5.2019 22.5.2019  
2019M5 24.6.2019 24.6.2019  
2019M6 19.7.2019 19.7.2019 12.8.2019
2019M7 21.8.2019 21.8.2019  
2019M8 20.9.2019 20.9.2019  
2019M9 21.10.2019 21.10.2019 11.11.2019
2019M10 21.11.2019 21.11.2019  
2019M11 23.12.2019 23.12.2019  
2019M12 23.1.2020 23.1.2020 11.2.2020

Asetuksen EKP/2016/13 artikla 16 perusteella raportointihelpotuksia saaneet (neljännesvuosittainen raportointivelvollisuus):

Referenssiperiodi Palautus viimeistään
COPA -
Osapuoliraportointi
AC/M
Luottoraportointi - kuukausitiedot
AC/Q
Luottoraportointi - neljännesvuositiedot
2018M3 23.4.2018    
2018M9 12.11.2018 12.11.2018 12.11.2018
2018M12 22.1.2019 22.1.2019 11.2.2019
2019M3 23.4.2019 23.4.2019 13.5.2019
2019M6 19.7.2019 19.7.2019 12.8.2019
2019M9 21.10.2019 21.10.2019 11.11.2019
2019M12 23.1.2020 23.1.2020 11.2.2020

Muuta

Euroopan keskuspankki on julkaissut sivuillaan asetuksen liittyen luottokohtaiseen tietokantaan (AnaCredit). Asetus löytyy täältä. Muita AnaCredit-asetukseen ja EKP:n projektiin liittyviä saatteita (vain englanniksi) löytyy täältä.

Euroopan keskuspankki on julkaissut sivuillaan asetuksen liittyen arvopaperien omistusta koskeviin tilastoihin (SHSG). Asetus löytyy täältä


Yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa

Osana sidosryhmäyhteistyötä Suomen Pankki on osallistunut Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit -työryhmän toimintaan, jossa Suomen lisäksi ovat mukana Tanska, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua ja Norja.

AnaCredit-tiedonkeruun implementoinnin osalta Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliset lähtökohdat ja suunnitelmat poikkeavat tuntuvasti toisistaan. Yhteistyön tuloksena työryhmä tuottaa dokumentit, joissa kuvataan kansalliset poikkeamat (attribuutit ja koodilistat) asetuksen vaatimuksista sekä taustatietoa poikkeamien syistä. Lisäksi maiden kesken yritetään edelleen yhdenmukaistaa muun muassa testaukseen liittyviä aikatauluja sekä kansallisten vaatimusten määritelmiä.

Dokumentit (vain englanniksi):

Joulukuussa 2017 julkaistut dokumentit ovat alustavia – työryhmä julkaisee lopulliset dokumentit myöhemmin.