​LuottotietoRAPORTOINTI

EKP:n neuvosto teki 24.2.2014 päätöksen valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6). 

EKP:n asetus (EU) 2016/867 yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) annettiin 18.5.2016. Asetuksen mukainen ensimmäinen vaihe alkoi 1.9.2018 ja ensimmäiset kuukausi- ja neljännesvuositiedot toimitettiin EKP:lle syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta. Ensimmäiset vastapuolien viitetiedot toimitettiin EKP:lle kuusi kuukautta ennen luottotietojen ensimmäistä toimitusta.

​Vaatimukset 

Suomen Pankin sisältövaatimukset löytyvät täältä:

Luottotietoraportoinnin sisältöohje löytyy täältä:

Muuta yleistä ohjeistusta löytyy täältä:

Luottotietoraportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Liitteet (julkaistu 22.4.2021), voimassa raportointijaksoilla 1.4.2021 -:

Liitteet (julkaistu 31.1.2017, päivitetty 28.8.2020), voimassa raportointijaksoilla 1.3.2018 - 31.3.2021:

​Luottotietoraportoinnin sisältövalidoinnit

Euroopan keskuspankin julkaisemat kattavemmat sisältövalidoinnit löytyvät EKP:n sivuilta (vain englanniksi).

Suomen Pankin luottotietoraportoinnin poikkeavien havaintojen raja-arvot löytyvät täältä:

BoF AnaCredit Outlier Detection Thresholds v1.2 (julkaistu 6.10.2021)

​Luottotietoraportointi - Raportointikalenteri

Täysimääräisesti raportoivat:

Referenssiperiodi Palautus viimeistään
COPA -
Osapuoliraportointi
AC/M
Luottoraportointi - kuukausitiedot
AC/Q
Luottoraportointi - neljännesvuositiedot
2021M01 19.2.2021 19.2.2021  
2021M02 19.3.2021 19.3.2021  
2021M03 23.4.2021 23.4.2021 12.5.2021
2021M04 24.5.2021 24.5.2021  
2021M05 21.6.2021 21.6.2021  
2021M06 21.7.2021 21.7.2021 11.8.2021
2021M07 20.8.2021 20.8.2021  
2021M08 21.9.2021 21.9.2021  
2021M09 21.10.2021 21.10.2021 11.11.2021
2021M10 19.11.2021 19.11.2021  
2021M11 22.12.2021 22.12.2021  
2021M12 24.1.2022 24.1.2022 11.2.2022Asetuksen EKP/2016/13 artikla 16 perusteella raportointihelpotuksia saaneet (neljännesvuosittainen raportointivelvollisuus):

Referenssiperiodi Palautus viimeistään
COPA -
Osapuoliraportointi
AC/M
Luottoraportointi - kuukausitiedot
AC/Q
Luottoraportointi - neljännesvuositiedot
2020M12 25.1.2021 25.1.2021 11.2.2021

Muuta

Euroopan keskuspankki on julkaissut sivuillaan asetuksen liittyen luottokohtaiseen tietokantaan (AnaCredit). Asetus löytyy täältä. Muita AnaCredit-asetukseen liittyviä saatteita (vain englanniksi) löytyy täältä.

Yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa

Osana sidosryhmäyhteistyötä Suomen Pankki on osallistunut Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit -työryhmän toimintaan, jossa Suomen lisäksi ovat mukana Tanska, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua ja Norja.

AnaCredit-tiedonkeruun implementoinnin osalta Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliset lähtökohdat ja suunnitelmat poikkeavat tuntuvasti toisistaan. Yhteistyön tuloksena työryhmä tuottaa dokumentit, joissa kuvataan kansalliset poikkeamat (attribuutit ja koodilistat) asetuksen vaatimuksista sekä taustatietoa poikkeamien syistä.

Dokumentit (vain englanniksi):

Joulukuussa 2017 julkaistut dokumentit ovat alustavia.