​LuottotietoRAPORTOINTI

EKP:n neuvosto teki 24.2.2014 päätöksen valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6). 

EKP:n asetus (EU) 2016/867 yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) annettiin 18.5.2016. Asetuksen mukainen ensimmäinen vaihe alkoi 1.9.2018 ja ensimmäiset kuukausi- ja neljännesvuositiedot toimitettiin EKP:lle syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta. Ensimmäiset vastapuolien viitetiedot toimitettiin EKP:lle kuusi kuukautta ennen luottotietojen ensimmäistä toimitusta.

voimassaolevat ohjeet ja vaatimukset

Suomen Pankin sisältövaatimukset löytyvät täältä:

Luottotietoraportoinnin sisältöohje löytyy täältä:

Luottotietoraportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Liitteet (julkaistu 1.12.2021), voimassa raportointijaksoilla 1.12.2021 - 31.8.2022 :

Liitteet (julkaistu 21.6.2022), voimassa raportointijaksoilla 1.9.2022 - :

​Luottotietoraportoinnin sisältövalidoinnit

Euroopan keskuspankin julkaisemat kattavammat sisältövalidoinnit löytyvät EKP:n sivuilta (vain englanniksi).

Suomen Pankin luottotietoraportoinnin poikkeavien havaintojen raja-arvot löytyvät täältä:

BoF AnaCredit Outlier Detection Thresholds v1.2 (julkaistu 6.10.2021)

Muuta raportointiin liittyvää

AnaCredit-asetukseen liittyviä saatteita (vain englanniksi) löytyy täältä.

​Luottotietoraportointi - Raportointikalenteri

Referenssiperiodi Palautus viimeistään
COPA -
Osapuoliraportointi
AC/M
Luottoraportointi - kuukausitiedot
AC/Q
Luottoraportointi - neljännesvuositiedot
2022M01 21.2.2022 21.2.2022  
2022M02 21.3.2022 21.3.2022  
2022M03 25.4.2022 25.4.2022 12.5.2022
2022M04 20.5.2022 20.5.2022  
2022M05 21.6.2022 21.6.2022  
2022M06 21.7.2022 21.7.2022 11.8.2022
2022M07 19.8.2022 19.8.2022  
2022M08 21.9.2022 21.9.2022  
2022M09 21.10.2022 21.10.2022 11.11.2022
2022M10 21.11.2022 21.11.2022  
2022M11 22.12.2022 22.12.2022  
2022M12 23.1.2023 23.1.2023 11.2.2023

Yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa

Osana sidosryhmäyhteistyötä Suomen Pankki on osallistunut Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit -työryhmän toimintaan, jossa Suomen lisäksi ovat mukana Tanska, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua ja Norja.

AnaCredit-tiedonkeruun implementoinnin osalta Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliset lähtökohdat ja suunnitelmat poikkeavat tuntuvasti toisistaan. Yhteistyön tuloksena työryhmä tuottaa dokumentit, joissa kuvataan kansalliset poikkeamat (attribuutit ja koodilistat) asetuksen vaatimuksista sekä taustatietoa poikkeamien syistä.

vanhat ohjeet

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

EKP:n neuvoston päätös valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6)

EKP:n asetus yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13)

EKP:n suuntaviivat yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä (EKP/2017/38)