​LuottotietoRAPORTOINTI

EKP:n neuvosto teki 24.2.2014 päätöksen valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6). 

EKP:n asetus (EU) 2016/867 yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) annettiin 18.5.2016. Asetuksen mukainen ensimmäinen vaihe alkoi 1.9.2018 ja ensimmäiset kuukausi- ja neljännesvuositiedot toimitettiin EKP:lle syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta. Ensimmäiset vastapuolien viitetiedot toimitettiin EKP:lle kuusi kuukautta ennen luottotietojen ensimmäistä toimitusta.

​Vaatimukset 

Suomen Pankin sisältövaatimukset löytyvät täältä:

Luottotietoraportoinnin sisältöohje löytyy täältä:

Muuta yleistä ohjeistusta löytyy täältä:

Luottotietoraportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Liitteet (julkaistu 31.1.2017, päivitetty 28.8.2020):

​Luottotietoraportoinnin sisältövalidoinnit

Euroopan keskuspankin julkaisemat kattavemmat sisältövalidoinnit löytyvät EKP:n sivuilta (vain englanniksi).

Suomen Pankin luottotietoraportoinnin poikkeavien havaintojen raja-arvot löytyvät täältä:

BoF AnaCredit Outlier Detection Thresholds v1.0 (julkaistu 9.10.2019)

​Luottotietoraportointi - Raportointikalenteri

Täysimääräisesti raportoivat:

Referenssiperiodi Palautus viimeistään
COPA -
Osapuoliraportointi
AC/M
Luottoraportointi - kuukausitiedot
AC/Q
Luottoraportointi - neljännesvuositiedot
2019M09 21.10.2019 21.10.2019 11.11.2019
2019M10 21.11.2019 21.11.2019  
2019M11 23.12.2019 23.12.2019  
2019M12 23.1.2020 23.1.2020 11.2.2020
2020M01 21.2.2020 21.2.2020  
2020M02 20.3.2020 20.3.2020  
2020M03 23.4.2020 23.4.2020 12.5.2020
2020M04 25.5.2020 25.5.2020  
2020M05 22.6.2020 22.6.2020  
2020M06 21.7.2020 21.7.2020 11.8.2020
2020M07 21.8.2020 21.8.2020  
2020M08 21.9.2020 21.9.2020  
2020M09 21.10.2020 21.10.2020 11.11.2020
2020M10 20.11.2020 20.11.2020  
2020M11 21.12.2020 21.12.2020  
2020M12 25.1.2021 25.1.2021 11.2.2021

Asetuksen EKP/2016/13 artikla 16 perusteella raportointihelpotuksia saaneet (neljännesvuosittainen raportointivelvollisuus):

Referenssiperiodi Palautus viimeistään
COPA -
Osapuoliraportointi
AC/M
Luottoraportointi - kuukausitiedot
AC/Q
Luottoraportointi - neljännesvuositiedot
2019M09 21.10.2019 21.10.2019 11.11.2019
2019M12 23.1.2020 23.1.2020 11.2.2020
2020M03 23.4.2020 23.4.2020 12.5.2020
2020M06 21.7.2020 21.7.2020 11.8.2020
2020M09 21.10.2020 21.10.2020 11.11.2020
2020M12 25.1.2021 25.1.2021 11.2.2021

Muuta

Euroopan keskuspankki on julkaissut sivuillaan asetuksen liittyen luottokohtaiseen tietokantaan (AnaCredit). Asetus löytyy täältä. Muita AnaCredit-asetukseen liittyviä saatteita (vain englanniksi) löytyy täältä.

Yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa

Osana sidosryhmäyhteistyötä Suomen Pankki on osallistunut Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit -työryhmän toimintaan, jossa Suomen lisäksi ovat mukana Tanska, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua ja Norja.

AnaCredit-tiedonkeruun implementoinnin osalta Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliset lähtökohdat ja suunnitelmat poikkeavat tuntuvasti toisistaan. Yhteistyön tuloksena työryhmä tuottaa dokumentit, joissa kuvataan kansalliset poikkeamat (attribuutit ja koodilistat) asetuksen vaatimuksista sekä taustatietoa poikkeamien syistä.

Dokumentit (vain englanniksi):

Joulukuussa 2017 julkaistut dokumentit ovat alustavia.