Pääomarahastojen tasetiedonkeruu

Tiedonkeruu on erillinen kysely Finanssivalvonnan hallinnoimasta ja keräämästä AIFMD-tiedonkeruusta. EKP:n asetuksen velvoittama raportoijajoukko eroaa myös AIFMD-raportoijavelvollisten joukosta.
 
Tällä sivulla on julkaistu pääoma- ja kiinteistörahastojen tiedonkeruuseen liittyvät tekniset dokumentit sekä muut ohjeet ja materiaalit.
 

VOIMASSAOLEVAT OHJEET

Vanhat ohjeet

Suomalaisten  yritysten  sektoritiedot voi tarkistaa Tilastokeskuksen yritystiedonkeruiden luokituspalvelusta​. ​Käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun voi pyytää osoitteesta sijoitusrahastot(at)bof.fi.​
 

 Sijoitusrahastojen tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö:

MUUTA

;