Siirry sisältöön

Osallistuminen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden toiseen sarjaan (second series of targeted longer-term refinancing operations, TLTRO II) edellyttää rahapolitiikan vastapuolilta raportointia euroalueen yritysten ja kotitalouksien (pl. asuntolainat) lainakannasta ja lainakantaan kohdistuvista muutoksista. Operaatioihin osallistuvien rahapolitiikan vastapuolien tulee toimittaa Suomen Pankille kaksi raporttia.  Ensimmäisen raportin avulla määritellään enimmäismäärä, jonka vastapuoli voi operaatioissa saada lainaksi. Toisen raportin avulla määritellään lainoista maksettava korko. Vastapuolet voivat osallistua kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin joko itsenäisesti tai edustajavastapuolen kautta ryhmänä. Edustajapankki raportoi koko ryhmän tiedot yhteenlaskettuina sijaintimaansa keskuspankkiin. Raportointivaatimukset perustuvat EKP:n päätökseen (Decision of the European Central Bank second series of targeted longer-term refinancing operations EKP/2016/10, muutettu EKP/2016/30).

Ensimmäinen raportti toimitetaan Suomen Pankille ennen operaatioihin osallistumista. Jos sitä ei toimiteta ennen operaatiolle määriteltyä määräaikaa tai sitä ei ole toimitettu jo aiempaa TLTRO II -operaatiota varten, määritellään operaation lainalimiitiksi 0 ja kyseinen vastapuoli ei voi osallistua kyseiseen operaatioon. Mikäli toinen raportti ei täytä sille asetettuja vaatimuksia tai toimitetaan myöhässä, operaatioissa nostettuihin lainoihin sovelletaan perusrahoitusoperaation korkoa, joka oli voimassa huutokaupan tulosten julkistamisen aikana. Lisäksi edellytetään, että operaatioihin osallistuvat pankit toimittavat toisen raportin yhteydessä ulkoisen tarkastuksen tai muun vastaavan järjestelyn raportoidun tiedon virheettömyyden tutkimiseksi. Tämä voidaan toteuttaa vuositilintarkastuksen yhteydessä.

Tiedot raportoidaan Suomen Pankille Excel-tiedostona ja suojattua sähköpostia käyttäen osoitteeseen TLTRO-tilastot(at)bof.fi. Sähköpostin suojaamisessa käytetään joko TLS-suojausta tai Suomen Pankin SSL-suojattua sähköpostipalvelua. Suojattu sähköpostipalvelu löytyy selaimen kautta osoitteesta https://securemail.bof.fi.

Raporttitiedostot nimetään muotoon TLTROII_<Raportoijan Y-tunnus>_Raportti<X>.xls, missä Raportti<X> määrittelee, onko kyseessä ensimmäinen vai toinen raportti. Y-tunnus ilmoitetaan ilman väliviivaa kahdeksannumeroisena. Esimerkiksi ensimmäinen toimitettava raportti on muotoa TLTROII_01234562_Raportti1.xls.

TLTRO-raportointilomake

EKP:n raportointisivu

EKP:n alustava aikataulu

Raportointikalenteri:

 • Operaatio 1: Torstaina 2.6.2016 viimeistään klo 16.30 raportoidaan TLTRO II -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.2.2015–31.1.2016.(Operaatioilmoitus julkaistaan 22.6.2016.)
   
 • Operaatio 2: Maanantaina 5.9.2016 viimeistään klo 16.30 raportoidaan TLTRO II -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.2.2015–31.1.2016, mikäli tietoja ei ole raportoitu aiemman operaation osalta.
   (Operaatioilmoitus julkaistaan 20.9.2016.)
   
 • Operaatio 3: Maanantaina 28.11.2016 viimeistään klo 16.30 raportoidaan TLTRO II -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.2.2015–31.1.2016, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 13.12.2016.)
   
 • Operaatio 4: Maanantaina 6.3.2017 viimeistään klo 16.30 raportoidaan TLTRO II -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.2.2015–31.1.2016, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 21.3.2017.)

  Lisäksi operaatioihin osallistuneiden vastapuolien tulee toimittaa Suomen Pankille toinen raportti viimeistään tiistaina 15.5.2018 klo 16.30 TLTRO II -raportointilomakkeen mukaisin tiedoin raportointiperiodilta 1.2.2016–31.1.2018 sekä ulkoisen tarkastuksen lausunto kummankin raportin virheettömyydestä.

Linkkejä:
Rahalaitosten tasetilastoasetus (EKP/2013/33)

Manual on MFI Balance Sheet Statistics, April 2012

Decision of the European Central Bank of 28 April 2016 on a second series of targeted longer-term refinancing operations EKP/2016/10