Suomen Pankki kerää suomalaisilta vakuutuslaitoksilta tietoja Euroopan keskuspankkijärjestelmän vakuutusyhtiötilastojen laadintaa varten. Tiedot kerätään tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EKP/2014/50) perusteella Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyönä Solvenssi II –raportoinnin yhteydessä.

Alla olevassa asiakirjassa annetaan ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II –raportoinnin yhteydessä.

Revisioista (englanniksi):

;