Talletukset kasvoivat käyttelytileillä

Kotitalouksien talletuskanta kasvoi vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana 2,1 mrd. euroa.  Eniten rahoitusvarat kasvoivat käyttelytileillä. Käyttelytileillä oli suomalaisten kotitalouksien rahoitusvaroja 78,4 mrd. euron edestä maaliskuun lopussa. Kotitalouksien määräaikaistalletusten kanta supistui edelleen, 0,6 mrd. euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, ja muodosti vain 5,4 % kotitalouksien talletuskannasta maaliskuun lopussa. Kokonaisuudessaan1 suomalaisilla kotitalouksilla oli talletuksia 91,2 mrd. euron arvosta maaliskuun 2019 lopussa.

Osakeomistusten arvo kasvoi

Suomalaisten kotitalouksien noteerattujen osakkeiden kanta oli 35,7 mrd. euroa maaliskuun 2019 lopussa. Kotitaloudet myivät nettomääräisesti 248 milj. euron edestä noteerattuja osakkeita vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana. Osakemarkkinoiden suotuisan kurssikehityksen myötä kotitalouksien osakeomistusten arvo kasvoi 3 mrd. euroa samana ajanjaksona. Kotitalouksien osakesijoituksista 92 % kohdistui kotimaisiin yrityksiin.

Kotitaloudet omistivat joukkovelkakirjalainoja 2,5 mrd. euron edestä maaliskuun 2019 lopussa. Kotitalouksien joukkovelkakirjalainaomistukset ovat supistuneet tasaisesti viime vuosien aikana.

 

 

Kotitaloudet omistavat merkittävän osuuden kotimaisista sijoitusrahastoista

Kotitalouksilla oli sijoituksia Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin 22,3 mrd. euroa maaliskuun 2019 lopussa. Kotitalouksien omistamien rahasto-osuuksien arvo kasvoi 1,5 mrd. euroa vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Eniten arvoaan (0,8 mrd. euroa) kasvattivat kotitalouksien sijoitukset osakerahastoissa. Lisäksi kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti 92 milj. euroa lisää sijoitusrahastoihin vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Maaliskuun 2019 lopussa kotitalouksilla oli eniten sijoituksia pitkän koron rahastoissa (8,1 mrd. euroa) ja seuraavaksi eniten osake- (7,8 mrd. euroa) ja yhdistelmärahastoissa (4,3 mrd. euroa). Kiinteistörahastot ovat kasvattaneet suosiotaan kotitalouksien sijoituskohteina viime vuosina. Kotitalouksilla oli 1,8 mrd. euron sijoitukset kiinteistörahastoissa maaliskuun 2019 lopussa. Kotimaisten rahastosijoitusten lisäksi kotitalouksilla oli sijoituksia ulkomaisissa sijoitusrahastoissa2 2,3 mrd. euroa maaliskuun 2019 lopussa.

Kotitalouksien varoja kanavoituu sijoitusrahastoihin myös vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Tällä tavoin kotitaloudet omistavat välillisesti rahasto-osuuksia arviolta 24 mrd. euroa, josta noin 20 mrd. euroa kotimaisissa sijoitusrahastoissa. Jos suorat ja välilliset rahastosijoitukset huomioidaan, kotitaloudet omistavat merkittävän osuuden Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen 117,7 mrd. euron kokonaiskannasta.

1Yön yli -talletukset, määräaikaistalletukset ja sijoitustalletukset.

2Säilytyksessä Suomessa.

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset, 2019Q1

  Kaikki Kotitaloudet Työeläkelaitokset
  milj. euroa, kanta (virrat) milj. euroa, arvostus-muutos milj. euroa, kanta (virrat) milj. euroa, arvostus-muutos milj. euroa, kanta (virrat) milj. euroa, arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 183 802 17 497 35 688 2 989 28 933 2 998
  (4 826)   (-248)   (-262)  
- kotimaisiin osakkeisiin 122 908 10 971 32 702 2 805 15 891 1 559
  (3 561)   (-262)   (154)  
             
Velkakirjat 198 784 3 015 2 499 47 36 655 958
  (-2 460)   (-78)   (-987)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 69 656 714 1 656 39 4 535 53
  (3 109)   (-50)   (464)  
             
Rahasto-osuudet:            
Kotimaiset sijoitusrahastot 92 282 5 698 22 337 1 463 5 708 318
  (-823)   (92)   (-110)  
Osakerahastot 32 774 3 701 7 815 846 2 068 234
  (-1 271)   (-13)   (-154)  
Korkorahastot 42 768 1 224 8 073 295 3 224 80
  (2 735)   (130)   (611)  
Yhdistelmärahastot 10 486 748 4 280 303 44 0
  (48)   (18)   (30)  
Kiinteistörahastot 4 853 15 1 828 13 297 7
  (305)   (104)   (0)  
Muut rahastot (rahamarkkina-, hedge-, muut rahastot) 1 401 10 341 7 75 -3
  (-2 640)   (-146)   (-598)  
             
Ulkomaiset rahastot 135 255 8 816 2 294 215 96 286 6 263
  (1 462)   (84)   (815)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset:          
Käyttelytilit 146 211 34 78 392 4 5 214 7
  (1 258)   (2 527)   (-2 074)  
Määräaikaiset 39 921 2 4 917 0 179 0
  (280)   (-582)   (-28)  

Lisätietoja antaa

Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495, sähköposti: antti.alakiuttu(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

Seuraava Säästäminen ja Sijoittaminen tiedote julkaistaan 12.8.2019 klo 13.