Suomalaiset kotitaloudet omistivat joulukuun 2019 lopussa 39,0 mrd. euron edestä pörssinoteerattuja osakkeita. Vuoden 2019 aikana kotitalouksien noteeratut osakeomistukset kasvoivat yli 6 mrd. eurolla. Osakeomistusten arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä 5,7 mrd. eurolla. Lisäksi kotitaloudet sijoittivat vuoden 2019 aikana nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa uutta pääomaa osakkeisiin. Yli 90 % osakesijoituksista kohdistui kotimaisiin yrityksiin.

Vuoden 2019 aikana suurinta kuukausittainen kasvu kotitalouksien osakeomistuksissa oli tammikuussa, jolloin omistukset kasvoivat 2,3 mrd. eurolla. Joulukuussa 2019 osakeomistusten arvo nousi 1,4 mrd. euroa, ja kotitaloudet myivät joulukuun aikana enemmän osakkeita kuin ostivat, nettomääräisesti 0,1 mrd. euron edestä.

Huolimatta osakesijoitusten arvonnoususta ja uusista sijoituksista kotitalouksien noteeratut osakeomistukset olivat vuonna 2019 edelleen hieman pienemmät kuin elokuussa 2018 tai toukokuussa 2017, jolloin kotitalouksien omistukset olivat 39,1 mrd. euroa.

Suorien osakesijoitusten lisäksi suomalaiset kotitaloudet omistavat epäsuorasti pörssinoteerattuja osakkeita sijoitusrahastosijoitusten kautta. Joulukuun 2019 lopussa kotitalouksilla oli sijoituksia Suomeen rekisteröityihin osakerahastoihin1 8,8 mrd. euron edestä. Osakerahastosijoitukset kasvoivat 1,8 mrd. euroa vuoden 2019 aikana. Kasvua selittää suurimmaksi osaksi osakemarkkinoiden positiivinen markkinakehitys. Lisäksi kotitaloudet tekivät vuoden 2019 aikana enemmän merkintöjä kuin lunastuksia osakerahastoista, nettomääräisesti 0,2 mrd. euron edestä. Kotitalouksilla on lisäksi epäsuoria osakesijoituksia myös esimerkiksi yhdistelmärahastojen kautta. Merkittävä osa kotitalouksien sijoitusrahastojen kautta syntyvistä epäsuorista osakesijoituksista kohdistuu ulkomaisiin pörssinoteerattuihin osakkeisiin.

Kotitalouksien varoja kanavoituu myös sijoitusrahastoihin ja siten osakkeisiin myös vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Kotitalouksilla oli vuonna 2019 sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta arviolta 10 mrd. euron sijoitukset osakerahastoissa ja 0,8 mrd. euron sijoitukset suoraan noteeratuissa osakkeissa.

1 Sijoitusrahastomuotoiset.

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2019Q4

  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 189 654 11 015 39 011 2 279 29 643 1 739
  (-1 862)   (-39)   (-2 158)  
- kotimaisiin osakkeisiin 128 672 7 151 35 655 2 050 16 646 1 006
  (653)   (-73)   (-850)  
             
Velkakirjat 197 369 -2 537 2 310 23 35 071 -589
  (214)   (-49)   (-585)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 66 725 -1 064 1 461 14 3 667 -49
  (-1 766)   (-46)   (-475)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 100 747 2 703 25 336 779 6 147 183
  (-166)   (583)   (-93)  
             
Ulkomaiset rahastot 151 862 3 662 2 766 129 107 893 2 402
  (3 964)   (167)   (2 553)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset          
Käyttelytilit 152 940 -24 82 299 -3 5 766 3
  (4 276)   (705)   (209)  
Muut talletukset 47 542 -2 12 830 0 -* -*
  (767)   (-123)   -*  

*luottamuksellinen tieto

Lisätietoja antavat

Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495, sähköposti: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 14.5.2020 klo 13.