Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen Venäjälle suuntautuneiden sijoituksien kanta oli 0,7 mrd. euroa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Ukrainan levottomuuksien aiheuttama epävarmuus näkyi näissä sijoituksissa, sillä sijoituskanta supistui 0,6 mrd. euroa neljänneksen aikana. Sijoituksia realisoitiin yhteensä 0,4 mrd. euron arvosta, ja negatiiviset arvostusmuutokset painoivat sijoitusten arvoa alas yhteensä 0,2 mrd. euroa. Ukrainaan kohdistuneet sijoitukset vähenivät ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 1,2 milj. euroa ja olivat maaliskuun 2014 lopussa yhteensä 6 milj. euroa.

Sijoitusrahastojen sijoitukset Venäjälle

Rahastopääoma jatkoi kasvuaan

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma jatkoi kasvuaan ja oli 77 mrd. euroa ensimmäisen neljänneksen lopussa. Rahastopääoma kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 mrd. euroa, mistä reilu puolet (1,2 mrd. euroa) selittyi sijoitusrahastoihin virranneella uudella pääomalla. Loppuosa kasvusta (0,9 mrd. euroa) oli sijoitusten positiivisen arvonnousun ansiota.

Suomalaiset vakuutuslaitokset sijoittivat Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Suomalaisten vakuutuslaitosten omistusosuus suomalaisista sijoitusrahastoista on suurentunut hieman: maaliskuussa 2014 osuus oli 25 %, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2012 oli 22 %. Merkittävä osa vakuutusyhtiöiden rahasto-omistuksista liittyy sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joiden kautta rahasto-omistukset ovat itse asiassa kotitalouksien ja muiden vakuutuksenottajien varoja. Suomalaiset kotitaloudet tekivät suoria rahastosijoituksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nettomääräisesti 102 milj. euroa.

 

Arvopaperisijoitukset Yhdysvaltoihin lisääntyivät

Suomalaiset sijoitusrahastot tekivät vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä osakesijoituksia erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoille, nettomääräisesti yhteensä 0,4 mrd. euroa. Velkapaperisijoitukset sen sijaan kohdistuivat pääasiassa euroalueelle: Ranskan ja Italian liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 0,7 mrd. euroa. Venäläisten osakkeiden lisäksi realisoitiin niin Saksan ja Ruotsin valtion liikkeeseen laskemiin velkapapereihin kuin kotimaisten yritysten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin tehtyjä sijoituksia.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat

Johanna Honkanen, ekonomisti, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö BOFIT, puh 010 831 2272, sähköposti iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä/Ukraina).

 

Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 31.7.2014 klo 13.00.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.