Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomakanta kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 10,6 mrd. euroa ja oli maaliskuun lopussa 96,7 mrd. euroa. Samalla rahastojen yhteenlaskettu tase ylitti ensimmäistä kertaa 100 mrd. euroa.

Rahastopääoman kasvusta merkittävin osuus, 4,4 mrd. euroa, oli seurausta rahastojen sijoitusten hintamuutoksista. Taustalla oli ennen kaikkea osakkeiden hintojen voimakas nousu Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Suorien osakesijoitusten osuus hintamuutoksista oli 2,6 mrd. euroa. Osakekurssien nousu heijastui myös rahastojen toisiin rahastoihin tekemiin sijoituksiin, joissa hintamuutokset olivat yhteensä 1,3 mrd. euroa.

Hintamuutosten lisäksi euron heikentyminen kasvatti muissa valuutoissa, erityisesti Yhdysvaltain dollareissa, noteerattujen sijoitusten arvoa yhteensä 2,7 mrd. euroa.

Suomalaisten sijoitusrahastojen pääomakanta
rahastotyypeittäin vuosina 2011–2015 

Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 2009–2014

Uutta pääomaa kotitalouksilta

Arvonmuutosten ohella Suomeen rekisteröityihin rahastoihin virtasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myös uutta pääomaa merkittävästi eli nettomääräisesti 3,7 mrd. euroa. Eniten nettomerkintöjä tekivät kotitaloudet, noin 1,2 mrd. euroa. Suorien rahastosijoitusten lisäksi kotitalouksien pääomia kanavoituu rahastoihin mm. vakuutusyhtiöiden tarjoamien sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta.

Rahastotyypeistä selvästi eniten uusia sijoituksia keräsivät korkorahastot, nettomääräisesti 3,4 mrd. euroa. Rahastojen tekemistä uusista velkapaperisijoituksista noin 50 % oli rahoitus- ja vakuutuslaitosten, 29 % yritysten ja 21 % julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemia. Suorien velkapaperisijoitusten lisäksi rahastot kanavoivat pääomia korkoinstrumentteihin toisiin rahastoihin tekemiensä sijoitusten kautta. 

Osakkeista rahastot puolestaan vetivät sijoituksiaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä nettomääräisesti 0,1 mrd. euroa.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat:
Topias Leino, puh. 010 831 2315, sähköposti: topias.leino(at)bof.fi,
Tommi Aarnio, puh. 010 831 2480, sähköposti: tommi.aarnio(at)bof.fi

Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 31.7.2015 klo 13.00.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.