Venäjän talouden kehitysnäkymät heijastuivat Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen sijoituksiin vuonna 2014 selvästi. Vuoden aikana sijoitusrahastojen saamiset Venäjältä supistuivat lähes 77 % eli 0,9 mrd. euroa. Tästä 0,6 mrd. euroa oli seurausta sijoitusten myynneistä ja muista realisoinneista ja 0,3 mrd. euroa sijoitusten arvonalentumisista. Suomalaisrahastot vetivät pääomia Venäjältä erityisesti vuoden en-simmäisellä (0,4 mrd. euroa) ja viimeisellä (0,1 mrd. euroa) neljänneksellä. Ruplan heikkenemisen välitön vaikutus sijoituskannan arvoon jäi vähäiseksi, sillä suomalaisten sijoitusrahastojen Venäjä-sijoituksista keskimäärin yli 95 % oli dollarimääräisiä.

Vaikka suomalaisten sijoitusrahastojen vetäytyminen Venäjältä oli vuonna 2014 nopeampaa kuin aiempina vuosina, ovat monet näistä rahastoista vähentäneet Venäjä-sijoituksiaan jo aiemmin. Huipussaan sijoitukset olivat helmikuussa 2011, jolloin suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista 2,3 mrd. euroa (3,6 %) oli sijoitettuna Venäjälle. Vuoden 2014 loppuun mennessä sijoituskanta oli supistunut 288 milj. euroon (0,3 %).

Venäjää lukuun ottamatta kaikissa muissa ns. BRICS-maissa suomalaisten sijoitusrahastojen sijoitukset sen sijaan kasvoivat vuoden 2014 aikana yhteensä yli 60 % eli 1,8 mrd. euroon.

Suomalaisten sijoitusrahastojen
saamiset BRICS-maista 2009–2014 

Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 2009–2014

Rahastojen siirrot Ruotsiin hidastivat rahastopääoman kasvua

Rahastopääoma kasvoi vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 0,9 mrd. euroa ja oli vuoden lopussa 89,3 mrd. euroa. Kasvu hidastui selvästi aiemmasta, sillä kolmella edeltävällä neljänneksellä kanta suureni keskimäärin 3,1 mrd. euroa.

Rahastoihin tehdyt nettosijoitukset olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,35 mrd. euroa negatiiviset. Tätä selittävät erityisesti loppuvuodesta toteutetut rahastofuusiojärjestelyt, joissa Suomeen rekisteröityjen rahastojen hallinnoimia varoja siirrettiin Ruotsiin. Samanaikaisesti positiiviset arvostusmuutokset kuitenkin kasvattivat yhteenlaskettua rahastopääomaa 1,2 mrd. euroa.

Rahastotyypeittäin tarkasteltuna eniten nettomerkintöjä, noin 1,5 mrd. euroa, tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä korkorahastoihin. Sen sijaan osakerahastoihin tehdyt nettomerkinnät olivat viimeisellä neljänneksellä 1,1 mrd. euroa negatiiviset. Rahastofuusiot selittävät tätä suurelta osin, mutta ilman niitäkin nettomerkinnät osakerahastoihin olisivat jääneet negatiivisiksi.


Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat:
Topias Leino, puh. 010 831 2315, sähköposti: topias.leino(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi

Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 30.4.2015 klo 13.00.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.