Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomakanta kasvoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä 1,9 mrd. euroa eli 1,6 %. Nettomääräisesti rahastoihin ei tehty juurikaan rahastosijoituksia neljänneksen aikana, joten kasvu johtui pääasiassa sijoitusten arvonmuutoksista. Arvonmuutoksista noin kolmannes oli seurausta sijoitusten hintamuutoksista ja loput valuuttakurssimuutoksista.

Euro heikentyi toisen vuosineljänneksen aikana Yhdysvaltain dollariin nähden 5,4 %, mikä kasvatti samassa suhteessa rahastojen dollarimääräisten sijoitusten euroissa ilmaistua arvoa. Kaikkiaan valuuttakurssimuutokset kasvattivat Suomen sijoitusrahastopääomakantaa 0,8 % (noin 1 mrd. euroa). Toisaalta esimerkiksi Ruotsiin kanavoitujen rahastosijoitusten arvo laski kruunun heikennyttyä euroon nähden.

Rahastojen arvoa nosti myös osakkeiden hintojen nousu huhti-toukokuussa erityisesti Suomessa ja Yhdysvalloissa. Kaikkiaan osakkeiden hintamuutokset kasvattivat Suomen sijoitusrahastopääomia 0,6 mrd. euroa.

Kesäkuun 2018 lopussa Suomen sijoitusrahastopääomakannan kokonaisarvo oli 121 mrd. euroa. Tästä noin 40 % oli kanavoitu muihin kuin euromääräisiin kohteisiin.

Kiinteistörahastoihin eniten uusia sijoituksia

Vaikka kokonaisuutena Suomen sijoitusrahastot eivät vuoden toisella neljänneksellä keränneet juurikaan lisää osuuspääomia nettomerkinnöillä, vaihtoivat sijoittajat osuuksiensa painoa rahastotyyppien välillä.

Eniten nettomerkintöjä vastaanottivat kiinteistösijoitusrahastot, noin 0,3 mrd. euroa. Niihin tehtiin eniten nettomerkintöjä myös vuoden koko alkupuoliskon aikana, yhteensä lähes 0,6 mrd. euroa. Määrä oli noin 60 % kaikista suomalaisiin sijoitusrahastoihin tehdyistä nettomerkinnöistä.

Yhdistelmärahastojen nettomerkinnät vuoden alkupuoliskolla olivat lähes yhtä suuret, 0,5 mrd. euroa. Rahamarkkinarahastoista sijoituksia sen sijaan lunastettiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.

Avoimesti markkinoitavien kiinteistösijoitusrahastojen hallinnoimien varojen arvo oli kesäkuun lopussa 4,2 mrd. euroa. Lisäksi ns. suljetuissa kiinteistörahastoissa oli varoja runsaat 5 mrd. euroa. Sijoittajasektoreista eniten omistivat rahasto-osuuksia avoimissa kiinteistörahastoissa kotitaloudet ja suljetuissa vastaavasti työeläkelaitokset.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Topias Leino, puh. 09 183 2315, sähköposti: topias.leino(a)bof.fi
Anne Turkkila, puh. 09 183 2175, sähköposti: anne.turkkila(a)bof.fi.

Seuraava sijoitusrahastotiedote julkaistaan 1.11.2018 klo 13.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.