Siirry sisältöön

Suomeen rekisteröityihin pääomarahastoihin* tehtiin vuoden 2018 alkupuoliskolla uusia sijoituksia nettomääräisesti 428 milj. euroa. Tästä 85 % kohdistui suljettuihin kiinteistörahastoihin ja loput pääosin ns. Venture Capital -rahastoihin. Uusien sijoitusten lisäksi pääomarahastot kasvoivat arvostusmuutosten seurauksena 293 milj. euroa.

Vuoden 2015 alusta suomalaisiin pääomarahastoihin on virrannut uusia sijoituksia keskimäärin noin 0,5 mrd. euroa vuodessa. Kesäkuun 2018 lopussa rahastojen hallinnoimien varojen arvo oli 9,8 mrd. euroa. Näistä suljetuissa kiinteistörahastoissa oli 5,5 mrd. euroa, Buyout-rahastoissa 2,3 mrd. euroa ja Venture Capital -rahastoissa 1,8 mrd. euroa.

Sijoittajasektoreittain tarkasteltuna suurimmat sijoitukset pääomarahastoissa olivat seuraavilla sektoreilla: työeläkelaitoksilla 2,1 mrd. euroa, yrityksillä 1,4 mrd. euroa ja vakuutuslaitoksilla 1,3 mrd. euroa. Kotitalouksien suorien pääomarahastosijoitusten arvo oli 0,3 mrd. euroa.

Suomalaisten pääomarahastojen osuuksista lähes 95 % oli kotimaisessa omistuksessa. Kotimaisuus korostuu myös pääomarahastojen tekemissä sijoituksissa, joista noin 83 % oli kesäkuun lopussa kanavoituna suomalaisiin kohteisiin.

*) Pääomarahastoilla tarkoitetaan rajatuille ammattimaisille sijoittajille suunnattuja rahastoja ja muita yhteissijoitusyrityksiä, jotka tavallisesti ovat suljettuja eli eivät ole auki uusille sijoituksille merkintäajan jälkeen. Suomen Pankin tilastoissa pääomarahastoihin luetaan yritystoimintaan sijoittavien pääomarahastojen lisäksi myös suljetut kiinteistörahastot ja muut suljetut rahastot. Pääomarahastojen piirteitä on kuvattu lisää ekonomisti Juuso Koppasen blogissa.

Suomeen rekisteröityjä pääomarahastoja koskevia tilastotaulukoita:

Lisätietoja antavat
Topias Leino, puh. 09 183 2315, sähköposti: topias.leino(at)bof.fi
Katja Haavanlammi, puh. 09 183 2415, sähköposti: katja.haavanlammi(at)bof.fi

Suomen Pankki julkaisee tilastotietoja pääomarahastoista rahastoja koskevien tilastojulkistustensa yhteydessä. Seuraava sijoitusrahastotiedote julkaistaan 1.11.2018 klo 13.