Lähentymisraportti

Lähentymisraportti 2002

2002 . 66 sivua

Julkaisija: Euroopan keskuspankki

ISBN: 92-9181-284-6 (painettu julkaisu)

Lataa julkaisu (pdf) (0,28 MB)

Vuoden 2002 lähentymisraportissa on kolme lukua. Luvussa I käsitellään keskeisiä näkökohtia taloudellisen lähentymisen arvioinnissa vuonna 2002. Luvussa II arvioidaan taloudellista lähentymistä Ruotsissa ja luvussa III tarkastellaan, onko Ruotsin lainsäädäntö, mukaan lukien Ruotsin keskuspankista annettu laki, yhteensopiva perustamissopimuksen artiklojen 108 ja 109 sekä EKPJ:n perussäännön kanssa.