Euroopan keskuspankin Lähentymisraportti

Lähentymisraportti 2004

Johdanto ja yhteenveto

2004 . 54 sivua

Julkaisija: Euroopan keskuspankki

ISSN: 1725-9363 (painettu julkaisu)

ISSN: 1725-9576 (verkkojulkaisu)

Lataa julkaisu (pdf) (0,61 MB)

Johdanto ja yhteenveto
Vuoden 2004 lähentymisraportissaan Euroopan keskuspankki (EKP) tarkastelee, onko 11 euroalueen ulkopuolista EU:n jäsenvaltiota saavuttanut kestävän lähentymisen korkean tason ja ovatko niiden kansalliset keskuspankit täyttäneet säädetyt vaatimukset tullakseen erottamattomaksi osaksi eurojärjestelmää.