Lähentymisraportti

Lähentymisraportti 2014

Kesäkuu

2014 . 101 sivua

Julkaisija: EKP

ISSN: 1725-9576 (verkkojulkaisu)

Lataa julkaisu (pdf) (1,20 MB)

Johdanto

 
Euro otettiin käyttöön yhdessätoista EU:n jäsenvaltiossa 1.1.1999. Sittemmin sen on ottanut käyttöön seitsemän muutakin jäsenvaltiota, viimeisimpänä Latvia 1.1.2014. Kroatian liityttyä EU:hun 1.7.2013 EU:ssa on kymmenen jäsenvaltiota, jotka eivät ole talous- ja rahaliiton (EMU) täysjäseniä eli eivät ole vielä ottaneet euroa käyttöön. Näistä maista Tanska ja Iso-Britannia ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä EMUn kolmannen vaiheen ulkopuolelle. Niistä ei siis tarvitse laatia lähentymisraporttia, elleivät ne itse pyydä sitä. Kumpikaan maa ei ole pyytänyt raporttia, joten tässä lähentymisraportissa käsitellään kahdeksaa maata: Bulgariaa, Tšekkiä, Kroatiaa, Liettuaa, Unkaria, Puolaa, Romaniaa ja Ruotsia. Kaikkia kahdeksaa maata sitoo Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (”perussopimuksen”) velvoite ottaa euro käyttöön, eli niiden on pyrittävä täyttämään kaikki lähentymiskriteerit.

Tässä raportissa on käytetty samaa arviointimenetelmää kuin aiemmissakin EKP:n lähentymisraporteissa. EKP arvioi, ovatko tarkasteltavat kahdeksan maata saavuttaneet kestävän lähentymisen korkean tason, onko niiden kansallinen lainsäädäntö sopusoinnussa perussopimusten sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ”EKPJ:n perussääntö”) kanssa ja onko lainsäädäntöä koskevat vaatimukset täytetty niin, että maiden kansallisista keskuspankeista voi tulla kiinteä osa eurojärjestelmää. Liettuaa tarkastellaan tällä kertaa perusteellisemmin kuin muita maita, sillä maan viranomaiset ovat useaan otteeseen ilmoittaneet Liettuan pyrkivän ottamaan euron käyttöön 1.1.2015.