Suomen Pankki järjesti tänään torstaina 1.3.2007 pankkien ja rahahuollon muiden osapuolten edustajien kanssa tapaamisen, jossa keskusteltiin Turun konttoriin liittyvistä kysymyksistä ja arvioitiin rahahuollon tilannetta yleisesti. Tapaamisessa sovittiin, että rahahuoltojärjestelmän toimivuus ja turvallisuus tarkistetaan yhdessä yksityiskohtia myöten. Keskuspankki on järjestänyt säännöllisiä tapaamisia rahahuollon osapuolten kanssa jo useiden vuosien ajan. Niissä on käsitelty luottamuksellisesti kaikkia rahahuollon keskeisiä kysymyksiä, kuten kuljetuksia ja turvallisuutta.

– Turun kokemukset otetaan luonnollisesti huomioon, kun Suomen Pankki päättää rahahuollon tulevista toimintalinjoista. Pankki päättää rahahuollon kolmivuotisen strategian yksityiskohdista lopullisesti huhtikuussa osapuolia kuultuaan. Samalla tehdään arvio niistä uudistuksista, joilla vuoden 2004 jälkeen rahahuollon kuljetuksia on vähennetty ja yhteistyötä lisätty muun muassa luovuttamalla konttoreiden tiloja sopimusosapuolten käyttöön, toteaa rahahuollosta vastaava johtokunnan varapuheenjohtaja Matti Louekoski.

Suomen Pankki tekee kaiken voitavansa tukeakseen keskusrikospoliisia Turun arvokuljetusryöstön tutkinnassa. Keskuspankki suhtautuu erittäin vakavasti asiakkaaseensa kohdistuneeseen rikokseen.

– Tähän asti Suomi on ollut arvokuljetusryöstöjen suhteen muita Pohjoismaita paremmassa tilanteessa. Turvallisuuden tunteeseen ei silti ole tuudittauduttu, vaan järjestelyjä on jatkuvasti kehitetty kansallisesti ja kansainvälisesti sekä poliisiviranomaisten että muiden keskuspankkien kanssa. Turun ryöstö kuitenkin osoittaa, että kaikkien rahahuollon osapuolten ja poliisin on yhdessä ponnisteltava entistä enemmän turvallisuuden takaamiseksi, sanoo Suomen Pankin turva-asioista vastaava johtokunnan jäsen Pentti Hakkarainen.

Vakiintunutta ja säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa on ryöstön jälkeen entisestäänkin tiivistetty. Sisäasiainministeriön poliisijohdon ja rahahuollon osapuolten kanssa on sovittu tapaamisesta, jossa yhteistyötä ja yhteisiä ponnistuksia on tarkoitus syventää ja vahvistaa vastaavien tapahtumien tehokkaaksi torjumiseksi.


Liite: Rahahuollon toiminta Suomessa