Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston kokous järjestetään Helsingissä torstaina 5.5.2011. Kokous järjestetään Suomen Pankin tiloissa ja sen jälkeinen lehdistötilaisuus Scandic Marina Congress Centerissä.
 
EKP:n neuvoston kokous järjestetään Frankfurtin ulkopuolella kaksi kertaa vuodessa, yleensä toukokuussa ja lokakuussa. Euroalueen eri maissa järjestettävillä kokouksilla halutaan korostaa EKP:n roolia euroalueen yhteisenä keskuspankkina.
 
Kokoukseen osallistuvat EKP:n neuvoston jäsenet. Näitä ovat rahaliittoon kuuluvien EU-maiden keskuspankkien pääjohtajat ja EKP:n johtokunnan jäsenet. Osallistumisoikeus kokouksiin on myös yhdellä Euroopan komission jäsenellä ja euroryhmän puheenjohtajalla, mutta heillä ei ole äänioikeutta.
 
Helsingissä järjestettävä kokous on kuukauden ensimmäinen kokous, jossa neuvosto säännönmukaisesti päättää ohjauskoroista ja muista rahapoliittisista toimista.
 
Toukokuun kokous on toinen Helsingissä järjestettävä EKP:n neuvoston kokous. Ensimmäinen kokous pidettiin 6.5.2004.
 
Lisätietoja:
osastopäällikkö Antti Suvanto, puh. 010 831 2503, antti.suvanto(at)bof.fi,
tiedottaja Iina Lario, puh. 010 831 2689, iina.lario(at)bof.fi.