Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydettiin vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana 406 väärennettyä euroseteliä. Väärennösten määrä on pysynyt samana viime vuosina.

 

​Ajanjakso 1/globalassets/2008​ 2/globalassets/2008​ 1/globalassets/2009​ 2/globalassets/2009​ 1/globalassets/2010​ 2/globalassets/2010​ 1/globalassets/2011​

Väärennösten lukumäärä​

307​ 402​ 286​ 575​ 478​ 574​ 406​  

Alkuvuonna 2011 Suomesta löydettiin eriarvoisista seteleistä eniten 100 euron väärennöksiä, joita oli yhteensä 132. Seuraavaksi eniten oli 50 ja 20 euron väärennöksiä.

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joilla setelin aitous voidaan tarkastaa käyttämällä eurojärjestelmän julkaisuista tuttuja yksinkertaisia testejä: tunnustelemalla setelin painatusta, katsomalla seteliä ja kallistelemalla sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta (www.suomenpankki.fi).