Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston tilastoyksikön päälliköksi on nimitetty kauppatieteiden tohtori Laura Vajanne (59). Vajanne ottaa tehtävän vastaan 15. lokakuuta 2011. Nimitys on määräaikainen ja päättyy 31. lokakuuta 2016.

Vajanne on tällä hetkellä virkavapaana rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston neuvonantajan tehtävästä ja toimii vanhempana asiantuntijana Euroopan järjestelmäriskikomitean sihteeristössä Frankfurtissa.