Maailmantalouden toipuminen globaalista talouskriisistä on edelleen haurasta ja epätasaista. Julkisten talouksien rahoitusasema on varsinkin kehittyneissä maissa heikentynyt. Suomen Pankin vuosikertomuksessa kuvataan pankin toimintaa talouskriisin vaikeissa olosuhteissa. 
 
Eräiden Euroopan maiden velkakriisin pysäyttämiseksi eurojärjestelmä turvasi pankkijärjestelmän maksuvalmiuden säilymisen ja ryhtyi toimenpiteisiin velkakirjamarkkinoiden toimintahäiriöiden vähentämiseksi. Kertomuksessa kuvataan, miten Suomen Pankki osana eurojärjestelmää osallistuu epätavanomaisen rahapolitiikan toteuttamiseen ja kuinka finanssikriisi on vaikuttanut sijoitustoiminnan painopisteisiin.  
 
Finanssikriisin myötä on syytä kiinnittää huomiota yhä enemmän toiminnan riskeihin. Suomen Pankki varautui talouskriisiin uudistamalla pankin taseeseen kohdistuvien rahoitusriskien hallintaa ja seurantaa. Suomen Pankin taseen puskurit ja oma pääoma riittävät kattamaan tunnistetut riskit.
 
Kertomuksessa todetaan, että taantumasta huolimatta Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut hyvin ja pankkien luottotappioiden arvioidaan jäävän taantuman syvyyteen nähden vähäisiksi. Suomen Pankilla on merkittävä rooli kansainvälisissä rahoitussääntelyyn ja -valvontaan liittyvässä viranomaisyhteistyössä.
 
Suomen Pankki on vuoden 2010 aikana uudistanut perusteellisesti tutkimustoimintansa. Tutkijavierailijaohjelma korvataan määräaikaisten tutkijaekonomistien tehtävien perustamisella. Lisäksi resurssit kohdistetaan rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden vuorovaikutuksen ja vakauden tutkimiseen.
 
Suomen Pankin tilikauden tulos oli 283 miljoonaa euroa vuonna 2010. Tuloksen heikentyminen edellisvuotisesta 420 miljoonasta eurosta selittyy pääosin yleisvarauksen kartuttamisella 100 miljoonalla eurolla. Suomen Pankin tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta, joka on saatavana pankin verkkosivuilla osoitteessa
 
Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Mika Pösö, puh. 010 831 2632