”Suomen talouskasvu on pysähdyksissä. Talouden näkymät ovat viime kuukausina selvästi heikentyneet”, totesi pääjohtaja Erkki Liikanen julkistaessaan tänään Suomen Pankin talousennusteen. Näkymiä varjostavat vaimea maailmantalouden kasvu, heikkona säilynyt luottamusilmapiiri ja valtioiden velkakriisi. Kokonaistuotannon kasvun ennustetaan jäävän 0,3 prosenttiin vuonna 2012 ja säilyvän lähes yhtä vähäisenä eli 0,4 prosentissa vuonna 2013. Vuonna 2014 talouskasvun arvioidaan asettuvan 1,5 prosenttiin.
 
Talouskasvun hidastuminen on laaja-alaista. Kotimainen kysyntä ei enää lähivuosina pidä yllä talouskasvua, ja viennin kehitys on edelleen heikkoa. Suomen vientimarkkinoiden kasvu vauhdittuu vain hitaasti, ja viennin kilpailukyky on heikentynyt. ”Vientihinnat ovat laskeneet suhteessa tuontihintoihin. Vaihtosuhteen heikkeneminen on vienyt palkanmaksuvaraa. Tulevat palkkaratkaisut onkin mitoitettava avoimen sektorin kilpailukyvyn mukaan”, pääjohtaja Liikanen painotti.
 
Talouskasvun hidastuminen näkyy myös työmarkkinoilla. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan korkeimmillaan 8,4 prosenttiin vuonna 2013. Työttömyyden kasvua kuitenkin hidastaa väestön vanheneminen.
 
Inflaation ennustetaan hidastuvan vähitellen kulutuskysynnän vaimean kasvun ja energian hinnan alenemisen myötä. Inflaatio pysyy kuitenkin verraten nopeana 2,4 prosentissa vuonna 2013 välillisten verojen korotusten vuoksi.
 
Keväällä 2012 tehtiin merkittäviä päätöksiä etenkin valtiontalouden tasapainottamisesta, mutta myös työurien pidentämisestä. ”Talouskehitys on kuitenkin jäämässä keväällä odotettua heikommaksi, ja se on huonontanut myös julkisen talouden näkymiä. Sen vuoksi hallituksen asettama tavoite valtion velka-asteen taittamisesta kuluvan vaalikauden loppuun mennessä ei Suomen Pankin ennusteen mukaan toteudu ilman lisätoimia”, totesi pääjohtaja Liikanen.
 
”Julkista taloutta voidaan vielä tasapainottaa hallitusti. Jos toimenpiteitä lykätään, äkkijarrutuksen riski kasvaa huomattavasti”, pääjohtaja Liikanen korosti. Julkisen talouden kestävyyttä ei voida pitkällä aikavälillä turvata ilman rakenteellisia toimia, joihin kuuluu työvoiman tarjonnan lisääminen.
 
Euro & talous 5/2012 sisältää ennuste- ja vakausartikkeleiden lisäksi seuraavat artikkelit:
Kinnunen, Mäki-Fränti ja Viertola: Suomen julkisen talouden kestävyystarkasteluja
Kajanoja: Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen.