Suomen Pankin tarkastuspäälliköksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Pertti Ukkonen, 52. Nimitys on viiden vuoden määräajaksi.
 
Tarkastuspäällikkö johtaa sisäisen tarkastuksen yksikköä, joka on muista Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toiminnoista riippumaton. Yksikkö on yksi johdon välineistä organisaation sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden sekä tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa ja toimivuuden edistämisessä. Sisäisen tarkastuksen tuottamista asiantuntijapalveluista keskeisiä ovat arviot prosessien, toimintojen tai järjestelmien toimintavarmuudesta sekä kehittämisehdotukset niiden parantamiseksi.
 
Pertti Ukkonen on työskennellyt Suomen Pankissa vuodesta 1992 ja tarkastuspäällikön sijaisena vuodesta 2004. Ukkonen seuraa tehtävässä kauppatieteiden maisteri Erkki Kurikkaa, joka on siirtynyt eduskunnan kanslian tarkastuspäälliköksi.