​Vähittäismaksamisen kehittämiseksi perustettu uusi kansallinen yhteistyöelin, maksuneuvosto, kokoontui tänään 9.1.2014 ensimmäisen kerran. Maksuneuvosto kokoaa maksupalveluiden käyttäjät, tuottajat sekä viranomaiset tavoitteenaan tukea edistyksellisten, kansainvälisesti yhteensopivien ja yhteiskunnan kannalta tehokkaiden maksutapojen hyödyntämistä.

Maksuneuvoston puheenjohtaja, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen korosti maksujärjestelmien luotettavuuden ja tehokkuuden tärkeyttä erityisesti nykyisessä muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Maksujärjestelmien luotettavuus ja tehokkuus riippuvat kaikkien maksuketjun osapuolten sujuvasta yhteistoiminnasta. Maksuneuvosto mahdollistaa maksupalveluiden käyttäjien, tuottajien sekä viranomaisten näkemysten huomioon ottamisen tulevaisuuden maksamisratkaisuja pohdittaessa. Tämä on erityisen tärkeää maksujärjestelmien edelleen kansainvälistyessä”, Hakkarainen painotti.

Maksuneuvosto selvittää ja arvioi toimintaympäristön muutoksia, menossa olevia maksamiseen liittyviä hankkeita sekä sääntelyn vaikutuksia. Maksuneuvosto vaikuttaa maksamisen kehittämiseen julkaisemalla arvioita ja johtopäätöksiä esimerkiksi vuosittain järjestettävässä maksufoorumissa. Maksuneuvosto julkaisee työstään vuosiraportin. Työn käytännön organisoinnista vastaa Suomen Pankki.

Maksuneuvosto päätti, että ensimmäisenä toimintavuotenaan se toteuttaa seuraavat selvitykset: 1) maksamisen nykytila ja trendit Suomessa ja kansainvälisesti, sekä 2) maksaminen ja käynnissä olevat digitaalisen talouden hankkeet.

Lisätietoja maksuneuvostosta antaa johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, puh. 010 831 2002.

Maksuneuvoston työhön osallistuvat Elinkeinoelämän keskusliitto, FiCom, Finanssialan Keskusliitto, Kansaneläkelaitos, Kaupan liitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Nordea Pankki Suomi, OP-Pohjola-ryhmä, Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki.