​Finanssikriisin laajennuttua maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi kuusi vuotta sitten maailmantalouden kasvu oli ensin nousevien talouksien varassa. Sitten luottamus kehittyneiden maiden kasvuun vahvistui ja myös euroalueen talouden elpyminen käynnistyi. Geopoliittisten jännitteiden lisääntymisen myötä kasvunäkymät ovat kuitenkin kesän aikana heikentyneet.

Euroalueen inflaationäkymät sekä luotonannon kasvu ovat säilyneet vaimeina ja talouskasvu on heikentynyt. Tämän johdosta EKP:n neuvosto laski syyskuussa 2014 perusrahoitusoperaatioiden koron 0,10 prosenttiyksikön verran 0,05 prosenttiin ja talletuskorkoa -0,20 prosenttiin. Edellisen kerran korkoja laskettiin kesäkuussa 2014. Lisäksi rahapoliittisten toimien valikoimaa laajennettiin. ”EKP:n neuvoston viimeaikaisten päätösten tavoitteena on tehostaa luotonantoa reaalitaloudelle sekä parantaa entisestään rahapolitiikan välittymistä. Rahapolitiikka tukee osaltaan kasvua ja työllisyyttä”, tähdensi pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous -julkaisun lehdistötilaisuudessa.

Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden sekä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmat käynnistetään lokakuussa 2014. Nyt päätetyt toimet sekä syyskuussa 2014 alkavat kohdennetut juoksuajaltaan enintään neljän vuoden rahoitusoperaatiot kasvattavat eurojärjestelmän tasetta ja lisäävät likviditeetin määrää. ”Jos on tarpeen edelleen puuttua pitkällisen hitaan inflaation kaudesta aiheutuviin riskeihin, EKP:n neuvosto on yksimielinen sitoumuksessaan käyttää muitakin välineitä”, totesi pääjohtaja Liikanen.

Rahapoliittisten toimien valikoiman laajeneminen korostaa päätöksenteon avoimuuden merkitystä. ”Korkokokousten selontekojen julkistaminen tulee lisäämään kansalaisten ja markkinoiden mahdollisuuksia syventää näkemystään eurojärjestelmän rahapolitiikan päätöksenteosta”, sanoi pääjohtaja Liikanen. 

Suomen Pankki ennustaa maailmantalouden kasvun jäävän kuluvana vuonna hivenen aiemmin arvioitua hitaammaksi. Kasvun odotetaan vauhdittuvan 3,7 prosenttiin vuonna 2015. Yhdysvalloissa talous kasvaa vuosina 2015 ja 2016 noin 3 prosentin vuosivauhtia, kun EU21-maissa kasvu jää alle 2 prosenttiin. Venäjän ensi vuoden kasvuennuste on alennettu 0,5 prosenttiin. 

Kasvunäkymien erot tulevat ilmi myös Suomen Pankin inflaatioennusteissa. EU21-maissa inflaation odotetaan jäävän vuonna 2015 noin 1 prosenttiin. Ennuste perustuu inflaatio-odotusten säilymiseen ankkuroituneina ja kotimaisen kysynnän asteittaiseen elpymiseen. Yhdysvalloissa inflaation ennustetaan pysyvän 2 prosentin tuntumassa vuonna 2015.

Kokonaisuudessaan kasvu on ollut vaimeaa, eivätkä ennusteet lupaa vahvaa elpymistä. Rahapolitiikka ei voi yksin ratkaista kriisiä, vaan kaikkia talouspolitiikan lohkoja tarvitaan. ”Tässäkin kriisissä maat, joissa tuote- ja työmarkkinoiden toimintaa kohentavat rakenteelliset uudistukset on viety pisimmälle, ovat päässeet parhaaseen kasvuvauhtiin”, pääjohtaja Liikanen painotti.