Suomen Pankin johtokunta on päättänyt uudesta työnjaostaan, joka tulee voimaan 1.12.2014. Suomen Pankin keskeiset virkatehtävät ja erityisesti esimiestehtävät ovat määräaikaisia, millä pyritään varmistamaan laaja-alaisen osaamisen karttuminen sekä toiminnan ja työtapojen uudistuminen. Johtokunta tukee päätöksellään näiden tavoitteiden toteutumista. Uuden järjestelyn mukaisesti kaikkien osastopäälliköiden esimiehet vaihtuvat. Edellisen kerran työnjakoa muutettiin lokakuussa 2010.

Uuden työnjaon mukaisesti johtokunnan puheenjohtaja Erkki Liikanen vastaa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspolitiikasta, rahoitusmarkkinakysymyksistä sekä ulkoisesta viestinnästä. Hän on EKP:n neuvoston, yleisneuvoston ja Euroopan järjestelmäriskikomitean jäsen.

Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen vastaa rahapolitiikan toteutuksesta, sijoitustoiminnasta, hallinnosta, laki- ja kansainvälisistä asioista sekä makrovakauspolitiikasta. Hän toimii Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajana.

Johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja vastaa Suomen Pankin tieteellisestä tutkimuksesta, rahahuollosta, markkinaoperaatioista ja maksuliikkeestä, henkilöstöasioista sekä sijoitustoiminnan ja rahapolitiikan riskien valvonnasta.

Johtokunnan jäsenille raportoivat ensisijaisesti näistä toiminnoista vastaavat osastopäälliköt.

Lisätietoja: johtokunnan sihteeri Mika Pösö, puh. 010 831 2700.