​Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vieraileva asiantuntijaryhmä on luovuttanut viranomaisille loppulausuntonsa Suomen talouden tilasta.

Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Ohessa on suomenkielinen yhteenveto loppulausunnosta.

Englanninkielinen loppulausunto on kokonaisuudessaan luettavissa sekä IMF:n (www.imf.org) että Suomen Pankin verkkopalvelusta (www.suomenpankki.fi).

Tiivistelmä suomeksi (epävirallinen käännös) (PDF)
Loppulausunto englanniksi (PDF)