​Suomen talouden ongelmat eivät ole vain suhdanneluonteisia vaan suurelta osin pidempiaikaisia, rakenteellisia. Kansainvälisen talouden heikkouden lisäksi Suomen talouden kasvua ovat vaimentaneet teollisuuden rakennemuutos, työikäisen väestön määrän supistuminen, kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen ja Venäjän talouden vaikeudet.

”Suomen talouden ongelmat ovat suuria, eikä kasvun voimakas elpyminen ole käsillä. Ongelmien syvyys ymmärretään laajasti. Nyt on aika pitää tavoitteet korkealla ja edetä ratkaisuihin”, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous -julkaisun lehdistötilaisuudessa. Ratkaisuksi tarvitaan rakenneuudistuksia, julkisen talouden sopeutustoimia ja nykyistä parempaa kustannuskilpailukykyä.

Julkisen talouden pidemmän aikavälin näkymät ovat heikentyneet alijäämien kasvun ja väestön ikääntymisen vuoksi. Välttämättömät rakenneuudistukset vaikuttavat vasta useiden vuosien päästä ja vaikutusten koko on epävarma. Siksi tarvitaan lisää sopeutustoimia. Hallituksen suunnittelemien sopeutusten suuruusluokka on perusteltu.

Väestön ikääntyminen heikentää julkisen talouden tasapainoa aiempaa enemmän jo ensi vuosikymmenellä. Eläkeuudistus parantaa näkymiä, mutta julkisen talouden kestävyyttä ja talouskasvun edellytyksiä on sen lisäksi tuettava muilla rakenneuudistuksilla. Tarvitaan työurien pidentämistä, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista ja asuntojen tarjonnan edellytysten parantamista.

Tärkeä tavoite talouden ongelmien voittamisessa on kotimaisen kustannuskehityksen hillitseminen. ”Syksyn 2013 maltillinen palkkaratkaisu pysäytti kustannuskilpailukyvyn heikkenemisen. Aiempia menetyksiä ei silti ole vielä kurottu umpeen, kun palkkojen nousu on keskimäärin hidasta myös kauppakumppanimaissa. Palkkamalttia tarvitaan edelleen, ja sen lisäksi tarvitaan muitakin toimia kustannuskilpailukyvyn palauttamiseksi”, sanoi pääjohtaja Liikanen.

Eurojärjestelmän laajennettu osto-ohjelma on edennyt toivotulla tavalla ja tukee osaltaan talouskasvua myös Suomessa. Euroalueella inflaatio-odotukset ovat palautuneet matalilta tasoiltaan ja yritysten ja kotitalouksien rahoitusolot ovat keventyneet. ”EKP:n rahapoliittisten toimien täysimääräinen toteuttaminen antaa välttämätöntä tukea euroalueen elpymiselle ja edistää inflaation palautumista kestävästi hintavakaustavoitteen mukaiseksi. Rahapolitiikan linja tulee pysymään vakaana”, tähdensi pääjohtaja Liikanen.