​Kehittyneiden maiden kasvunäkymät ovat pysyneet vaisuina. Kasvua jarruttaa tuottavuuden kohenemisen hitaus, jonka taustalla vaikuttavat uuden teknologian käyttöönoton mahdolliset viiveet ja leviämisen hidastuminen sekä yritysten toimintaympäristön dynaamisuuden väheneminen. Myös pitkät korot ovat pysyneet keskeisillä talousalueilla ennätyksellisen matalina.

Ison-Britannian EU-kansanäänestyksen tulos lisäsi kesällä 2016 rahoitusmarkkinoilla epävarmuutta, mutta vaikutukset markkinoiden hintoihin jäivät valuuttakursseja lukuun ottamatta lyhytaikaisiksi. Talouskeskustelun ytimeen on kuitenkin noussut uusia vaikeasti mallinnettavia tekijöitä. Maahanmuuttoon ja vapaakauppaan liittyvät kysymykset ovat pinnalla maailmanlaajuisesti.

Suomen Pankin uudessa kansainvälisen talouden ennusteessa maailmantalous kasvaa edelleen runsaat 3 % vuosina 2017–2018 eli vain hieman nopeammin kuin vuonna 2016. Tätä tukee Yhdysvaltojen ja Kiinan talouskasvun jatkuminen vahvana. Ennusteen riskit painottuvat kuitenkin heikomman kehityksen suuntaan. Positiivinen kasvuyllätys voisi liittyä tuottavuuden paranemiseen Yhdysvalloissa.   

Inflaationäkymät säilyvät päätalousalueilla vaimeina. Kuluvaa vuotta painaa vielä öljyn hinnan toteutunut lasku. Tämän jälkeen talousnäkymien paraneminen ja kevyenä jatkuva rahapolitiikka alkavat vähitellen kiihdyttää inflaatiota. Pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi, mikä on huolestuttava kehityssuunta. Markkinaodotusten mukaan keskeiset keskuspankit pitävät rahapolitiikan kevyenä, vaikka Yhdysvalloissa korkojen odotetaan hieman nousevan.

Yhdysvalloissa kasvun ennakoidaan kiihtyvän tämänvuotisen tilapäisesti hitaamman vaiheen jälkeen reiluun 2 prosenttiin. Kasvua alkavat tukea yksityisen kulutuksen lisäksi myös tuotannolliset investoinnit. Kiinassa talouskasvu hidastuu edelleen hallitusti talouden rakenteen muuttuessa investoinneista yksityisen kulutuksen suuntaan.

Ison-Britannian EU-ero vaimentaa kasvua Euroopassa. EU22-alueella kokonaistalous kasvaa 1,3 % vuonna 2017 ja 1,6 % vuonna 2018. Ison-Britannian kasvuennustetta on eniten tarkistettu aiemmin arvioitua heikomman kehityksen suuntaan, mutta vaikutukset näkyvät myös muualla Euroopassa erityisesti viennin ja vientiteollisuuden investointien hiipumisen kautta.

Euroalueella talouden sisäiset perustekijät tukevat edelleen kasvua. Kevyt rahapolitiikka jatkuu, yksityisen sektorin velanhoidon rasittavuus pienenenee, finanssipolitiikan kireys vähenee ja työllisyys kohenee. Näiltä osin vuonna 2013 euroalueella alkaneen suotuisan kehityksen arvioidaan lähivuosina jatkuvan. Useat vaikeasti arvioitavat riskit painavat kuitenkin näkymiä.

Lisätietoja: toimistopäällikkö Samu Kurri, puh. 010 831 2288.