​Pankkivaltuusto on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti, VT, Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Marja Nykäsen ja filosofian tohtori, (D. Phil.), elinkeinoministeri, kansanedustaja Olli Rehnin Suomen Pankin johtokunnan jäseniksi. Molempien virkojen viisivuotinen toimikausi alkaa 1.2.2017. 

Lakisääteisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi toista virkaa täytettäessä painotettiin erityisesti rahoitusmarkkina- ja pankkitoimintaosaamista ja toista virkaa täytettäessä talous- ja rahapoliittista osaamista. Pankin johtokunta päättää myöhemmin keskinäisestä työnjaostaan.

Virkoja haki yhteensä 19 henkilöä, joista seitsemän haki molempiin tehtäviin, neljä talous- ja rahapolitiikkaa painottavaan tehtävään ja kahdeksan rahoitusmarkkinoita ja pankkitoimintaa painottavaan tehtävään.

Nimityspäätökset syntyivät yksimielisesti.

Lisätietoja antaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen puh. 0400 317 511.